Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

DRZWI OTWARTE
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE szkoły
w dniu 24 marca 2017 roku w godzinach 12.00-16.20.

Harmonogram Drzwi Otwartych - pobierz
Dnia 11 marca 2017 (sobota) w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Jury Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce - "TERRORYZM - NIE!". ...więcej

Protokół z posiedzenia Jury - ...więcej

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja
Zespołu
Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić
na wernisaż prac uczniów
oraz
wręczenie nagród i wyróżnień
w Międzynarodowym Konkursie
"MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE"
"TERRORYZM - NIE!"

w dniu 1.04.2017 r. (sobota)
o godzinie 17.00
Łódź, ul. Piotrkowska 113
Dyrekcja szkoły zaprasza całą społeczność szkolną

NA DOROCZNĄ WYSTAWĘ SZKOŁY

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi oraz prezentację nagrodzonych prac plastycznych w konkursie „Mały Makuś”, czyli Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, inspirowanego działalnością artystyczną Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza, jako ekspozycja towarzysząca.

Komisarz dorocznej wystawy szkoły: Izabela Zielińska

Komisarz konkursu plastycznego
„Mały Makuś"
Joanna
Kierzkowska-Kłys

Wystawa odbędzie się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, ul. Zachodnia 54/56.

Wernisaż
4 kwietnia 2017 r.
- godz. 17.30

Wystawa czynna
do dnia
11 maja 2017 r.
Serdecznie zapraszamy
na otwarcie wystawy laureatów
IX Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży "Mały Makuś",

które odbędzie się
dnia 4 kwietnia 2017 r.
w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi,
przy ulicy Zachodniej 54/56.

Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18.00
Ekspozycja towarzyszyć będzie Dorocznej Wystawie Szkoły.

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi.
Targi edukacyjne.

Relacja z uczestnictwa
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi
w XX Łódzkich Targach Edukacyjnych.
Jubileuszowa edycja imprezy odbyła się
pod hasłem – „Łódzkie Targi Edukacyjne kreują przyszłość zawodową młodzieży” ...więcej
Projekt edukacyjny - prezentacja

W dniu 24 lutego uczniowie klasy II OSSP przedstawili wyniki swojej pracy nad wybranym tematem w ramach projektu gimnazjalnego. O godzinie 18.00 w nastrojowej scenografii zaprezentowało się 6 grup. ...więcej
X Festiwal Twórczości Dzieci
i Młodzieży
„Mały Makuś”
„Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej X edycji konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Tematem tegorocznego konkursu jest relacja człowieka z przestrzenią. ...więcej


UWAGA!
Od dnia 30 stycznia 2017 r. rozpoczynają się praktyczne konsultacje dla kandydatów do szkoły prowadzone przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.
... więcej


Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się z regulaminem tych konsultacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia podstawowych informacji obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz


Zebranie z rodzicami klas maturalnych
- 31.03.2017 r. godz. 17.30


Drzwi Otwarte
- 24.03.2017 r.
godz. 12.00-16.20


Przeglądy dyplomowe
2016/2017

- harmonogram


Praktyczne konsultacje
dla kandydatów do ZPSP
z rysunku i malarstwa

- harmonogramJadłospis
20-24.03.2017 r. ...więcej

Zgoda Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktora Jędrzejca
na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
             ... czytaj więcejMODERNIZACJA
PRACOWNI
SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
I PODSTAW PROJEKTOWANIA
im. T. Makowskiego w Łodzi
rok szkolny 2015/2016.


...czytaj więcej


MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
kwiecień-sierpień 2014.

etapy modernizacji - ...zapraszamy do galerii :)


MODERNIZACJA
PRACOWNI
REALIZACJI
MULTIMEDIALNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
październik-listopad 2014.

protokół
zdawczo-odbiorczy


...zapraszamy do galerii :)


TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi
została zakończona
z dniem 31.12.2014 r.


informacja
o współfinansowaniu

 
WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcejWAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.censa.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1