Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

Egzaminy dyplomowe

W dniu 7 i 11 kwietnia 2017 roku
odbyły się w Zespole Państwowych
Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi
egzaminy dyplomowe klas
– VI OSSP, IVa LP i IVb LP
...więcejDOROCZNA WYSTAWA SZKOŁY

Naszą pracę charakteryzuje to, że poruszamy się w cyklach. Naszym zadaniem jest, między innymi, mimo pewnej powtarzalności, poszukiwanie wyjątkowości i pielęgnowanie tego,
co oryginalne.
Doroczna wystawa szkoły
(komisarz – Izabela Zielińska),
z założenia, prezentuje tę niepowtarzalność. ...więcej
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W ramach współpracy międzynarodowej Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi a Colegium Artystycznym im. Glebowa z Mińska na Białorusi w dniach 13 – 16 kwietnia 2017, nauczyciel naszej szkoły
mgr Piotr Izydorczyk będzie prowadził lekcję z grafiki projektowej oraz rysunku i malarstwa w szkole plastycznej na Białorusi.

Pan Piotr Izydorczyk będzie także członkiem Jury Międzynarodowego Konkursu Plastycznego organizowanego przez szkołę im. Glebowa.

Współpraca ta jest też pokłosiem konkursu organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce, którego komisarzem jest mgr Piotr Izydorczyk.
Oba konkursy mają edycję coroczną i przynoszą naszym uczniom wiele nagród i wyróżnień.


„Ostatni dzwonek”

Wyjątkowo hucznie i wzruszająco pożegnaliśmy
31. marca naszych tegorocznych maturzystów. Uroczystość trwała niemal dwie godziny,
nie obyło się bez łez i szczerych wyznań uczniów najbardziej związanych ze szkołą. ...więcej


Drzwi Otwarte Szkoły

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi już po raz drugi zorganizował Drzwi Otwarte.
W tym dniu społeczność szkolna zaoferowała odwiedzającym różnorodne warsztaty, atrakcyjne prezentacje, spotkania i wystawy. ...więcejO tym, że pośród naszych uczniów są patrioci, mogliśmy się przekonać poprzez ich aktywny udział w konkursie
literacko-plastycznym organizowanym przez ZSP nr 20 w Łodzi.
Uroczystość finałowa wojewódzkiego konkursu ...więcej


Od dnia 3 kwietnia 2017 roku obowiązuje nowy plan lekcji:
OSSP i LP


Zajęcia fakultatywne
dla kas maturalnych od dnia 3 kwietnia 2017 r. ...więcejDnia 11 marca 2017 (sobota) w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Jury Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce - "TERRORYZM - NIE!". ...więcej

Protokół z posiedzenia Jury - ...więcej

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja
Zespołu
Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić
na wernisaż prac uczniów
oraz
wręczenie nagród i wyróżnień
w Międzynarodowym Konkursie
"MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE"
"TERRORYZM - NIE!"

w dniu 1.04.2017 r. (sobota)
o godzinie 17.00
Łódź, ul. Piotrkowska 113WERNISAŻ I ROZDANIE NAGRÓD W RAMACH KONKURSU MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE
„TERRORYZM – NIE!”


W dniu 1 kwietnia 2017 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość, która odbyła się przy ul. Piotrkowskiej 113 – w siedzibie Fundacji „Lux Pro Monumentis” (organizator Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła „Light.Move.Festival”). ...więcej
Dyrekcja szkoły zaprasza całą społeczność szkolną

NA DOROCZNĄ WYSTAWĘ SZKOŁY

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi oraz prezentację nagrodzonych prac plastycznych w konkursie „Mały Makuś”, czyli Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, inspirowanego działalnością artystyczną Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza, jako ekspozycja towarzysząca.

Komisarz dorocznej wystawy szkoły: Izabela Zielińska

Komisarz konkursu plastycznego
„Mały Makuś"
Joanna
Kierzkowska-Kłys

Wystawa odbędzie się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi, ul. Zachodnia 54/56.

Wernisaż
4 kwietnia 2017 r.
- godz. 17.30

Wystawa czynna
do dnia
11 maja 2017 r.
X Festiwal Twórczości Dzieci
i Młodzieży
„Mały Makuś”
„Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej X edycji konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Tematem tegorocznego konkursu jest relacja człowieka z przestrzenią. ...więcej


UWAGA!
Od dnia 30 stycznia 2017 r. rozpoczynają się praktyczne konsultacje dla kandydatów do szkoły prowadzone przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.
... więcej


Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się z regulaminem tych konsultacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia podstawowych informacji obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz


matura 2017 godz. 9.00
- 04.05.17 r. - język polski
- 05.05.17 r. - matematyka
- 08.05.17 r. - język angielski


Zebranie z rodzicami
- 19.05.2017 r. godz. 17.30


Egzamin wstępny
- 01.06.2017 r.
Praktyczne konsultacje
dla kandydatów do ZPSP
z rysunku i malarstwa

- harmonogram


Zgoda Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktora Jędrzejca
na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
             ... czytaj więcejMODERNIZACJA
PRACOWNI
SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
I PODSTAW PROJEKTOWANIA
im. T. Makowskiego w Łodzi
rok szkolny 2015/2016.


...czytaj więcej


MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
kwiecień-sierpień 2014.

etapy modernizacji - ...zapraszamy do galerii :)


MODERNIZACJA
PRACOWNI
REALIZACJI
MULTIMEDIALNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
październik-listopad 2014.

protokół
zdawczo-odbiorczy


...zapraszamy do galerii :)


TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi
została zakończona
z dniem 31.12.2014 r.


informacja
o współfinansowaniu

 
WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcejWAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.censa.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1