Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
oraz
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi


Zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym
„NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ”.

W Konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół gimnazjalnych i podstawowych Łodzi oraz województwa łódzkiego.
Celem konkursu jest promowanie fotografii jako jednego
z czołowych mediów we współczesnym świecie, wspieranie twórczej postawy i kreacji młodych odbiorców sztuki, rozwój świadomej przynależności regionu i społeczeństwa.

Regulamin konkursu - pobierz
Karta zgłoszeniowa - pobierz
STUDNIÓWKA 2018

W dniu 10 lutego 2018 roku o godzinie 19.00 rozbrzmiały dźwięki poloneza - maturzyści naszej szkoły rozpoczęli swój Bal Studniówkowy.

Fotorelacja w Dzienniku Łódzkim - ...więcej
Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży „Mały Makuś”


Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej XI edycji konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a także do ośrodków kultury.
Celem konkursu jest rozwijanie wśród uzdolnionych młodych ludzi umiejętności obserwacji natury i jej twórczej interpretacji, wreszcie refleksji nad otaczającym światem. ...więcej
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce


Informujemy, że termin oddania prac na konkurs plastyczny Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
"Niepodległość = Wolność"
został przedłużony do dnia 9 marca 2018 r. (piątek)..

Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu - szkoła średnia - pobierz
Regulamin konkursu - studenci - pobierz
Zapraszamy na wernisaż 58. dorocznej wystawy fotografii
Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
który odbędzie się 23 styczna 2018
w galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemana
przy ulicy Piotrkowskie 102 w Łodzi o godzinie 18:30

Autorzy:
Piotr Borasa, Paweł Buczek, Dominika Cybuch, Zbigniew Głuszczak, Artur Jastrzębski, Mariusz Jędraszczyk, Dominik Kamiński, Tomasz Kaźmierczak, Jerzy Koba, Marek Krymarys, Piotr Kuczyński, Krzysztof Kurowski, Marta Sara Lityńska, Jacek Migdał, Piotr Nadolski, Mariusz Nowicki, Piotr Pardus, Cezary Pecold, Bartosz Pietrzak, Dobrawa Rutkowska, Ryszard Sąsiadek, Robert Tarczyński, Edward Tomaszewski, Maria Tymińska, Filip Wijas, Tadeusz Wijata, Agnieszka Wojtera, Izabela Zielińska, Krzysztof Ziętkowski.


X Edycja Konkursu im. Tadeusza Makowskiego18 stycznia 2018 roku w Auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom X Edycji Konkursu im. T. Makowskiego – organizowanego przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych od 1999 roku. ...więcej„Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.

Niedawno uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi mieli możliwość oglądania wystawy – „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.
16 i 17 stycznia odwiedzili Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. ...więcej


REGULAMIN PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
z rysunku, malarstwa i rzeźby
w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu z rysunku,
malarstwa i rzeźby w Katowicach
dla klasy: V OSSP, III a LP i III b LP
w roku szkolnym 2017/2018


Przeglądy Plastyczne organizowane są w zakresie: rysunku, malarstwa i rzeźby, zgodnie z ogólnymi zasadami ich organizacji
i przebiegu ustalonymi w oparciu o rozporządzenie
z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1346).

Regulamin przeglądu wewnątrzszkolnego - pobierzŁÓDZKI MAGAZYN KULTURALNY.
WYDANIE SPECJALNE W TELEWIZJI POLSKIEJ – TVP3
PODSUMOWANIE ROKU KULTURALNEGO 2017


Mamy przyjemność poinformować, że 6 stycznia 2018 roku
(w sobotę) będzie prezentowana powtórka
„Magazynu kulturalnego”. Prezentacja premierowa programu odbyła się 30 grudnia. Było to podsumowanie roku 2017.
W programie zostały przypomniane najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w Łodzi. ...więcejPRAKTYCZNE KONSULTACJE
Z RYSUNKU I MALARSTWA
DLA KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO


Od dnia 3 października 2017 roku rozpoczynają się praktyczne konsultacje dla kandydatów do Liceum Plastycznego.

Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się z regulaminem tych konsultacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia podstawowych informacji obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
harmonogram - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz

2018 Rokiem
Ireny Sendlerowej

REKRUTACJA 2017/2018
...więcej


Zebranie z rodzicami
- 23.02.2018 r.


Projekt edukacyjny
- 23.02.2018 r.
Szkolny zestaw podręczników
- na rok szkolny 2017/2018
- pobierz


Praktyczne konsultacje
dla kandydatów do ZPSP
z rysunku i malarstwa


Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
harmonogram - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz
Komunikat w sprawie egzaminu dyplomowego
w szkołach artystycznych
w roku szkolnym 2017/2018
Uprzejmie informujemy, że egzamin dyplomowy w szkołach artystycznych odbywa się w roku szkolnym 2017/2018
na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258).

Obecnie trwają prace nad nowymi przepisami rozporządzenia MKiDN ws. oceniania, klasyfikowania
i promowania, jednak ich ostateczny kształt będzie znany pod koniec grudnia br.
Zgoda Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktora Jędrzejca
na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
             ... czytaj więcejMODERNIZACJA
PRACOWNI
SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
I PODSTAW PROJEKTOWANIA
im. T. Makowskiego w Łodzi
rok szkolny 2015/2016.


...czytaj więcej


MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
kwiecień-sierpień 2014.

etapy modernizacji - ...zapraszamy do galerii :)


MODERNIZACJA
PRACOWNI
REALIZACJI
MULTIMEDIALNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
październik-listopad 2014.

protokół
zdawczo-odbiorczy


...zapraszamy do galerii :)


TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi
została zakończona
z dniem 31.12.2014 r.


informacja
o współfinansowaniu

 
WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcej


WAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1