ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


PREZENTACJA
PRAC
DYPLOMOWYCH

Zespołu
Państwowych
Szkół
Plastycznych
w Łodzi

w

Akademii
Sztuk
Pięknych
w Łodzi

Paweł Nowakowski  


PREZENTACJA PRAC DYPLOMOWYCH
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi
w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

21 kwietnia 2015 roku w Galerii Hol Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac dyplomowych uczniów klas maturalnych – Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Liceum Plastycznego. Było to niewątpliwie historyczne i ważne wydarzenie dla naszej społeczności, bowiem jeszcze nie gościliśmy z podobną ekspozycją w murach szkoły wyższej.

Na otwarciu wystawy gości przywitała rektor ASP – prof. Jolanta Rudzka-Habisiak i jako gospodarz uczelni zapewniła o stałej współpracy Akademii Sztuk Pięknych z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, podkreślając chęć dalszego współdziałania w celu organizowaniu wielu artystycznych przedsięwzięć.

Dla szkoły, dla uczniów i dla nauczycieli ma to istotne znaczenie – szczególnie w dydaktyce. Wymiana doświadczeń między pedagogami oraz możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych przez profesorów na różnych wydziałach ASP rozwija umiejętności młodzieży, kształtuje jej osobowość i kreatywność. Dzięki temu również uczniowie poznają oczekiwania i wymagania stawiane im podczas egzaminów wstępnych na wyższą uczelnię.

Większość absolwentów naszej szkoły pragnie bowiem kontynuować naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Nierzadko jest to ich marzenie i wybrany cel życiowy. Tym bardziej cieszy nas możliwość zaistnienia i pokazania efektu końcowego realizacji pracy dyplomowej uczniów, którzy przygotowywali ją skrupulatnie przez kilka ostatnich miesięcy.

Młodzież dzięki zetknięciu się z oceną ludzi doświadczonych – z ich opiniami, uwagami oraz poradami – ma możliwość dążenia do prawdy w poznaniu swoich umiejętności oraz obecnego poziomu. I dlatego tak istotna staje się współpraca naszej szkoły z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.

Na wystawie, oprócz prezentowanych realizacji dyplomowych różnych specjalności, można było obejrzeć prace rysunkowe i malarskie wykonane w rozmaitych technikach. Stanowią one podsumowanie etapu kształcenia ucznia w poszczególnych pracowniach rysunku i malarstwa w naszej szkole. Poziom prac nie zawsze jest doskonały, ale najważniejsze, że posiadane przez młodzież umiejętności otwierają jej drogę do nowych poszukiwań i rozwoju w dalszej edukacji.

Tutaj bardzo ważne staje się wsparcie pedagogów Akademii Sztuk Pięknych i ich autorytetów. Poznawanie struktury uczelni wyższej, specjalności poszczególnych wydziałów oraz przebiegu studiów na wybranych kierunkach ułatwia naszym absolwentom trafne podejmowanie decyzji.

Warto zauważyć, że poziom obecnej wystawy, jej jakość oraz fantazja w realizacji prac wzbudziły uznanie i podziw wśród studentów, wykładowców i wielu innych osób oglądających ekspozycję. Dyplomy uczniów wyróżniały się dojrzałością, kreatywnością, indywidualnością i sugestywnością. Stały się wizytówką absolwentów, a także samego Zespołu Państwowych Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Każda z prezentowanych specjalności artystycznych wyróżniała się różnorodnością spojrzenia na sztukę – ujawniała wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczniów podczas całego cyklu kształcenia. Sama aranżacja była nie lada wyzwaniem dla komisarza wystawy odpowiedzialnego za kształt ekspozycji, która – śmiem twierdzić – została zrealizowana w sposób profesjonalny i czytelny dla odbiorców.

Byłem zdumiony i zaskoczony efektem końcowym całego przedsięwzięcia i pomysłem na prezentację, jakże bardzo odmiennych w treści i w formie realizacji plastycznych. Jako wicedyrektor do spraw artystycznych jestem dumny i zadowolony z osiągniętego sukcesu – pragnę złożyć podziękowania i gratulacje wszystkim promotorom za ich zaangażowanie i wysiłek, które włożyli w przygotowanie tej wyjątkowej wystawy.

Zapraszamy do galerii: ...więcej