ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


ZMYSŁOWA
AWANGARDA.


ZMYSŁOWA AWANGARDA.Nasza szkoła, w obecnym roku szkolnym po raz kolejny współpracuje jako partner przy realizacji projektu z Fundacją COOL- Podwórko Hailarego, która od dwóch lat propaguje działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz estetyki przestrzeni Łodzi.

W ramach projektu i obchodów 100-lecia sztuki awangardy w Polsce, nauczyciele Wiesław Budziejewski, Jolanta Mastalerz, Tatiana Kamińska i Marlena Szymczyk wraz z uczniami klas IA, IB, IIA, IIIA LP i V OSSP współrealizują z fundacją projekt ZMYSŁOWA AWANGARDA.

Zmysłowa Awangarda to projekt traktujący zmysły jako podstawowe ”narzędzia” do odbioru sztuki. Jest on rodzajem eksperymentarium. Wyróżnia się formą, ponieważ zacierając ograniczenia w odbiorze sztuki, daje 100% możliwości empirycznego pozna-wania materiału.

Naszym celem jest umożliwienie Łodzianom bezpłatnego dostępu do oferty kulturalnej oraz zachęcenie do regularnego korzystania z możliwości naszego miasta. Chcemy, aby sztuka awangardowa stała się bardziej zrozumiała, dostępna, zmysłowa i ”na wyciągnięcie ręki”. Jest też dla nas istotne, aby struktura działań bazowała na gruntownej wiedzy, a oprócz przekazania informacji i zaprezentowania dorobku polskiej awangardy, podkreślała u odbiorcy siłę jego poznawczego potencjału.

Naszym celem są działania aktywizujące Łodzian, uwrażliwienie ich na piękno otaczają-cego miasta, jakim jest Łódź. Pragniemy, aby to Łódź znalazła się w awangardzie polskich miast i pretendowała do światowej rangi.

Przez okres 3 tygodni trwania projektu, w przestrzeni fundacji, mieszkańcy Łodzi będą mogli uczestniczyć w wykładach teoretycznych, testach i eksperymentach; dotykać, wąchać, a nawet smakować jadalnych dzieł wzorowanych na wytworach sztuki awan-gardy. Łącznie w terminie 27.05—.06.2017 zrealizowane zostaną ćwiczenia percepcyjne, wykłady towarzyszące i pokaz muzyczny —performance w wykonaniu Akademii Mu-zycznej. Uroczyste zakończenie spotkań z Awangardą będzie połączone z obchodami urodzin polskiego architekta i twórcy grupy Praesens —Szymona Syrkusa i zwieńczone zostaną podsumowującą projekt Awangardową Kolacją.

Wszystkie działania będą realizowane w Podwórku Hilarego, w centrum miasta (ul. Zachodnia 53, Łódź).

Część teoretyczno-pokazową wydarzenia ubogacą uznani teoretycy sztuki i specjaliści:
- Profesor dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu poprowadzi wykład na temat awangardy artystycznej
- Dr hab. Aleksandra Rogowska, profesor Uniwersytetu Opolskiego

Podczas wykładu opisze zjawisko synestezji i jego przejawy w sztuce.
- Dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz — profesor Akademii Muzycznej odpowiada za scenariusz spektaklu „Sensorycznie - w przestrzeni dźwięku i ruchu”

Poprowadzi wykład na temat wpływu zmysłów na rozwój artystyczny człowieka.
- Katarzyna Kochańska kiperka, kieruje laboratorium zapachu i prowadzi działalność z zakresu komunikacji zapachowej, aromamarketingu i smaku w sztuce. Poprowadzi wykład-pokaz na temat genezy zapachu w sztuce, jego roli w przestrzeniach wystaw, a ponadto podejmie próbę zdefiniowania zapach awangardy.
- Kamil Ścigaczewski szef kuchni Mhotel. W ramach zakończenia projektu przygotuje Awangardową Kolację.

Anna Rejniak / prezes Fundacji COOL
Aleksandra Kaczanowska / autor projektu Zmysłowa Awangarda

Fundacja COOL
ul. Zachodnia 53,
90-063 Łódź
Projekt Zmysłowa Awangarda jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.


Jolanta Mastalerz