ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


DYPLOMY
2017


Egzaminy dyplomowe

W dniu 7 i 11 kwietnia 2017 roku odbyły się w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi egzaminy dyplomowe klas – VI OSSP, IVa LP i IVb LP.

Egzamin dyplomowy miał dwa etapy:
- część praktyczną: 7 i 11 kwietnia 2017 roku;
- część teoretyczną z historii sztuki: 19, 20 i 21 kwietnia 2017 roku.

7 kwietnia 2017 roku przeprowadzony został egzamin dyplomowy z części praktycznej dla klas: IVa LP (gr. 1), IVb LP (gr. 1) oraz VI OSSP (gr. 1). Realizacja prac dyplomowych musiała być zgodna ze specjalizacją i specjalnością – a dla klas: IVa LP (gr. 1), IVb LP (gr. 1) oraz VI OSSP (gr. 1) były to techniki graficzne. Egzamin rozpoczął się o godzinie 8.15 i przystąpiło do niego dwudziestu dwóch uczniów Liceum Plastycznego. Ich promotorem był – mgr Jacek Vogel. Tymczasem o godzinie 15.00 rozpoczął się egzamin dyplomowy sześciu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Promotorem tej grupy była – mgr Halina Chrapowicka-Ołubek.

11 kwietnia 2017 roku przeprowadzony został egzamin dyplomowy z części praktycznej dla klas: IVa LP (gr. 2), IVb LP (gr. 2) oraz VI OSSP (gr. 2). Rozpoczął się o godzinie 8.15. Dwudziestu jeden uczniów prezentowało swoje realizacje w specjalności: formy użytkowe – wzornictwo, specjalizacja – projektowanie wyrobów artystycznych (klasa IVa LP – gr. 2), a także w specjalności: techniki scenograficzne, specjalizacja modelatorstwo i dekoratorstwo (klasa IVb LP – gr. 2). Promotorem wymienionych grup była – mgr Alia Ustek.

Tego samego dnia o godzinie 15.00 rozpoczął się egzamin dyplomowy dla klasy VI OSSP (gr. 2). Przystąpiło do niego sześciu uczniów, a ich specjalnością były formy użytkowe – wzornictwo, specjalizacją – projektowanie wyrobów artystycznych. Promotor tej grupy to – mgr Żaneta Widera-Kondraciuk.

Większość dyplomów była prezentowana na sali gimnastycznej, tylko niektóre w innych miejscach na terenie szkoły. Ich poziom okazał się wysoki. Na uwagę zasługiwała strona projektowa, koncepcyjna oraz sama realizacja prac, która uwzględniała wszystkie stawiane wymagania.

Podczas dwóch dni egzaminów dyplomowych (w części praktycznej) zostało zaprezentowanych pięćdziesiąt pięć dyplomów. Spośród nich komisja wybrała te o najwyższym poziomie artystycznym, które zostaną pokazane na wystawie w ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, a także te, które będą uczestniczyć w Ogólnopolskim Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych „DYPLOM 2017” w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie (w dniach od 3 do 21 czerwca 2017 roku).

Egzamin z historii sztuki odbył się w dniach od 19 do 21 kwietnia 2017 roku. Oceny były zróżnicowane, ale wszyscy poradzili sobie z częścią teoretyczną.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły nastąpi w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy!

Karolina Woszczyk

Zapraszamy do galerii - ...więcej