ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Międzykulturowe
Poszukiwania
w
Sztuce
„Terroryzm – Nie!”


Rozstrzygnięcie
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
„Terroryzm – Nie!”

W dniu 11 marca 2017 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi obradowała międzynarodowa komisja, która oceniała prezentowane prace plastyczne w następujących kategoriach: plakat, rysunek, malarstwo, grafika i rzeźba. Komisarzem konkursu był p. Piotr Izydorczyk, który od początku czuwał na jego przebiegiem.

Ideą Międzykulturowych Poszukiwań w Sztuce jest rozbudzenie wśród młodych ludzi postawy otwartości wobec osób różnorodnych etnicznie, odmiennych kulturowo, obyczajowo i religijnie. Sztuka bowiem może sprzyjać walce z dyskryminacją na tle narodowościowym, budowaniu poczucia wspólnoty i tolerancji.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa – z powodu nadesłanej ogromnej ilości prac, a także ze względu na ich wysoki poziom. Temat konkursu okazał się wyzwaniem, któremu młodzi twórcy sprostali. Kilkuosobowa międzynarodowa komisja, która oceniała realizacje plastyczne we wszystkich kategoriach, spostrzegała z uznaniem, że młodzież doskonale potrafiła dobrać środki wyrazu korespondujące z treścią, jaką pragnęła przekazać.

Trzeba przyznać, że plakat był kategorią najbardziej wyrazistą. Posługując się skrótem myślowym, czasami symbolem, najskuteczniej przemawiał do odbiorców, wywołując w nich swego rodzaju „niepokój”, zmuszając do głębszej refleksji.

W wielu pracach wyeksponowanym elementem była kompozycja. To ona decydowała o sposobie, w jaki zostało odczytane dzieło. A dodając do niego odpowiednią dramaturgię i ekspresję, uzupełniając o plastyczne „narracje”, powstawał tekst, który budził w odbiorcach silne emocje. W końcu w sztuce najważniejsze jest wywoływanie wzruszeń i dostarczanie doznań, które zaspokajają nie tylko potrzeby estetyczne, ale także – etyczne.

W wypowiedziach młodych ludzi najważniejszy pozostawał bowiem przekaz. Hasło „Terroryzm – Nie!” było mottem przewodnim, które doczekało się wielu plastycznych realizacji, niekiedy intrygujących i zadziwiających. Wyobraźnia twórców zaskoczyła wszystkich. Różnorodność i oryginalność prac była ogromna, dlatego wybór tych najlepszych okazał się bardzo trudny.

Tegoroczna edycja Międzykulturowych Poszukiwań w Sztuce niewątpliwie pozostanie w naszej pamięci. Można tylko pogratulować twórcy konkursu – p. Piotrowi Izydorczykowi, że zainicjował działanie, którego celem stało się podejmowanie ważnych, niekiedy trudnych i bolesnych tematów związanych z przynależnością etniczną. W dzisiejszym świecie staje się ona zalążkiem konfliktów, nieporozumień i wojen, zatem trzeba powtarzać jak najczęściej – „Terroryzm – Nie!”.

Zapraszamy do galerii: ...więcej,

Paweł Nowakowski