ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Archipelag
Skarbów


Archipelag Skarbów


W dniach 16 i 17 listopada 2017 r. uczniowie klas: II, III, IV OSSP uczestniczyli w warsztatach programu profilaktycznego "Archipelag Skarbów", realizowanych przez trenerów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.
Warsztaty były częścią projektu współfinansowanego przez Miasto Łódź.

Obok warsztatów dla młodzieży odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej i rodziców.

Warsztaty i szkolenia wspomogły realizację programu profilaktycznego w naszej szkole, poprzez rozwój umiejętności miękkich uczestników takich jak: motywowanie do zdrowego stylu życia, umiejętność podejmowania wyborów życiowych, rozwijanie postawy szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka, otwartość na potrzeby innych. Pozwoliły również poznać i zrozumieć emocje swoje i innych, co pomaga w budowaniu pozytywnego klimatu w klasie i szkole.
Program projektu jest bardzo kreatywny, wyzwala u młodzieży inicjatywę i emocję, w wykonywaniu ćwiczeń warsztatowych.

Uczniowie mogą jeszcze skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem, które odbędą się
13 grudnia 2017 r.


Zapraszamy do galerii: ...więcej,