ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Debata
w
Urzędzie
Miasta
Łodzi
Nasi uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie do Urzędu Miasta w Łodzi.
Celem spotkania był udział w debacie poświęconej ich artystycznej przyszłości w naszym mieście.

Spotkanie odbyło się 26 marca, w poniedziałek.
Naszych uczniów przywitał prezydent Krzysztof Piątkowski.
Po debacie podziękował nam listem o treści:


Szanowna Pani Dyrektor,

dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy o uczestnictwie młodzieży w łódzkiej kulturze. Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi podjęli bardzo dojrzałą dyskusję o ich potrzebach kulturalnych. To było dla mnie osobiście oraz uczestniczących w dyskusji przedstawicieli łódzkich instytucji kultury bardzo cenne doświadczenie. Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą aktywniej włączać się w życie kulturalne Łodzi i współtworzyć jej ofertę kulturalną. Miasto kieruje do młodzieży wiele ciekawych propozycji, kładzie też nacisk na sektor kreatywny, czyli sferę, w której ucząca się w Pani szkole młodzież już uczestniczy.

Bardzo pozytywne doświadczenia wyniesione z tego pierwszego spotkania są zachętą do kolejnych wspólnych rozmów o przyszłości łódzkiej kultury.

Pozostaję z szacunkiem

Krzysztof Piątkowski