ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Katowice 2018


Sukces uczennicy Naszej Szkoły

Aleksandra Pieniążek z klasy V OSSP zajęła trzecie miejsce podczas II etapu Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach – w kategorii malarstwo


Przegląd II etapu odbył się w dniach od 9 do 10 marca 2018 roku. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi podczas II etapu Ogólnopolskiego Przeglądu z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby reprezentowały trzy uczennice:

 • Aleksandra Pieniążek, kl. V OSSP – kwalifikacje do III etapu;
  pracownia rysunku i malarstwa: mgr Piotr Izydorczyk;

 • Jagoda Staniszewska, kl. III B LP
  pracownia rysunku i malarstwa: mgr Grażyna Olczyk;
  pracownia rzeźby: mgr Tatiana Kamińska;

 • Karolina Pieniążek, kl. III B LP
  pracownia rysunku i malarstwa: mgr Grażyna Olczyk;
  pracownia rzeźby: mgr Tatiana Kamińska.

Opiekunami uczniów podczas zmagań artystycznych w Katowicach byli – mgr Marlena Szymczyk oraz mgr Piotr Izydorczyk. III etap ogólnopolski jest organizowany przez CEA. Biorą w nim udział finaliści przeglądów makroregionalnych, którzy zajęli miejsca od 1 do 5. Udział uczniów w III etapie polega na uczestniczeniu w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonywane są prace z rysunku, malarstwa lub rzeźby (do wyboru) oraz kompozycje na zadany temat. Przewidziana jest także autoprezentacja połączona z rozmową, której celem będzie poznanie zdolności intelektualnych, a także głębszych zainteresowań artystycznych i kulturalnych ucznia.

Prace uczestników podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. W jej skład wchodzą rektorzy lub przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Komisja typuje laureatów Przeglądu Plastycznego, którym zostanie przyznane prawo do ubiegania się o przyjęcie bez rekrutacji w następnym roku akademickim na kierunki artystyczne zagwarantowane przez uczelnie artystyczne, nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęte miejsce w III etapie będzie brane pod uwagę przy decyzjach przyjęć na poszczególne uczelnie.

„Łódzki Plastyk” zajął szóste miejsce na 18 szkół, które brały udział w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach. Dyrekcja serdecznie gratuluje sukcesu jego uczestnikom, dziękuje za pomoc dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom oraz rodzicom, a także opiekunom za okazanie wsparcia uczniom podczas zmagań artystycznych w Katowicach.

***

Przeglądy Plastyczne organizowane są w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby, zgodnie z ogólnymi zasadami ich organizacji i przebiegu ustalonymi w oparciu o rozporządzenie z dnia 4 października 2011 roku w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1346). Organizatorem przeglądów plastycznych jest Centrum Edukacji Artystycznej. Odbywają się one w systemie trzyetapowym: I etap – szkolny, II etap – makroregionalny i III etap – ogólnopolski.

Mają na celu:

 • dokonanie oceny poziomu kształcenia w przedmiotach artystycznych w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby;
 • umożliwienie prezentacji uczniów;
 • promocję utalentowanej młodzieży;
 • wymianę doświadczeń pedagogicznych;
 • wymianę w zakresie najnowszych tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych.


Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski