ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


X
edycja
Festiwalu
Twórczości
Dzieci
i
Młodzieży
„Mały
Makuś”
- wręczenie
nagród


X edycja Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży "Mały Makuś"
- wręczenie nagród.

5 kwietnia 2018 roku w Galerii „U PLASTYKÓW” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi zorganizowano uroczystość wręczenia nagród X edycji Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Mały Makuś” – „Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie”. Odbył się także wernisaż wystawy pokonkursowej.

Jury przyznało łącznie dziesięć nagród oraz pięć wyróżnień. Prace były rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych – PRACE PŁASKIE (dzieci młodsze), PRACE PŁASKIE (dzieci od lat 12, a także młodzież) oraz NAGRODY SPECJALNE – PRACE PRZESTRZENNE.

Poznaliśmy przestrzenie i miejsca bliskie autorom. Były to przedstawienia pokoi, placów, miast oraz miejsc odpoczynku. Uwagę jury zwrócił indywidualny stosunek do tematu, szczerość i intymność wypowiedzi, w której młodzi twórcy dzielili się z odbiorcą tym, co dla nich samych najbliższe i najważniejsze. Jurorzy oceniali również dobór środków plastycznych, kompozycję wypowiedzi i samodzielność realizacji. Poziom nadesłanych prac był wysoki.

Laureatom, uczestnikom konkursu oraz opiekunom artystycznym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do następnej edycji – XI Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży „Mały Makuś” – „Podróż w nieznane”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w październiku 2018 roku.

Marlena Szymczyk, komisarz wystawy

Zapraszamy do galerii: ...więcej,

Nagrodzone prace: ...więcej,