ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Międzynarodowa
współpraca
Zespołu
Państwowych
Szkół
Plastycznych
im.
T. Makowskiego
w
Łodzi
z
Mińskim
Kolegium
Państwowym
im.
A. K. Glebova


MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
IM. T. MAKOWSKIEGO W ŁODZI
Z MIŃSKIM KOLEGIUM PAŃSTWOWYM IM. A. K. GLEBOVA

Jubileusz 70-lecia Mińskiego Kolegium Państwowego im. A. K. Glebova


Jednym z najważniejszych kierunków współpracy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej jest ta w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, która odbywa się na podstawie umowy z dnia 27 listopada 1995 roku oraz ta w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego z dnia 25 marca 1995 roku.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi od wielu lat współpracuje z Mińskim Kolegium im. A. K. Glebova, wspólnie organizując międzynarodowe konkursy i plenery. Współpraca między szkołami jest regularna. Dzięki niej możliwa stała się wymiana doświadczeń, uczniów, nauczycieli i dyrekcji obu szkół. Obie placówki mają swój niepowtarzalny charakter, dzięki temu są bardziej intrygujące i ciekawe pod względem swojej struktury, w tym różnorodności pracowni artystycznych i oferowanych specjalności.

W 2016 roku odbyła się VI edycja konkursu organizowanego przez Mińskie Państwowe Kolegium Sztuki im. A. K. Glebova. Jego celem było doskonalenie estetycznej i duchowej edukacji młodzieży, a także rozpowszechnianie najlepszych praktyk szkół biorących w nim udział, ułatwienie wymiany osiągnięć twórczych oraz nawiązanie kontaktów. W konkursie tym cyklicznie uczestniczą nasi uczniowie. Otrzymują niejednokrotnie liczne nagrody i wyróżnienia. Tymczasem młodzież białoruska bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce” organizowanym przez naszą szkołę, zajmując w nim często czołowe miejsca.

Partnerzy VI edycji konkursu organizowanego przez Mińskie Państwowe Kolegium Sztuki im. A. K. Glebova to – Ministerstwo Kultury Republiki Białorusi, Białoruska Państwowa Akademia Sztuki, Muzeum Historii Mińska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Białoruski Związek Artystów, Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białorusi i Narodowy Akademicki Bolszoj Teatr Opery i Baletu Republiki Białorusi.

Zgodnie z umową zawartą między obiema placówkami – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi delegował p. Piotra Izydorczyka na uroczystości związane z 70-leciem Mińskiego Kolegium Państwowego im. A. K. Glebova. Uroczystości miały miejsce od 27 listopada do 1 grudnia 2017 roku. Wyjazd p. Piotra Izydorczyka był wyróżnieniem dla naszej szkoły. Stał się ponadto świetną formą doskonalenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela.

W ramach obchodów jubileuszu w mińskiej szkole odbyła się wystawa zaprzyjaźnionych placówek z Białorusi i innych krajów – w tym prac uczniów naszej szkoły (z pracowni projektowej p. Piotra Izydorczyka). Na uroczystości byli obecni wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa, tj. Wiceminister Kultury Białorusi, Edukacji i Finansów, dyrektorzy teatrów, galerii, muzeów, rektorzy akademii, przewodniczący Związku Plastyków, prezesi banków oraz przedstawiciele świata kultury i sztuki. Ci ostatni prowadzili zajęcia z rysunku i malarstwa oraz wykłady z zagadnień projektowania plakatu.

Dzięki tym zajęciom możliwe było poznanie świadomości, sposobu myślenia, kojarzenia oraz stosowanych środków wyrazu plastycznego przez uczniów i nauczycieli białoruskiej szkoły. Warto jednak pamiętać, że sztuka i jej znaczenie w obszarze kulturowości jest zjawiskiem ponadczasowym i uniwersalnym. Bez względu na język staje się transparentna i zrozumiała dla wszystkich. Świadczą o tym powstałe prace, poszukiwania twórcze oraz kreatywność uczniów w ich sposobie postrzegania rzeczywistości. Dążenie do piękna wzbogaca wrażliwość i potencjał intelektualny, a wymiany partnerskie między szkołami – Mińskim Kolegium Sztuki im. A. K. Glebova oraz Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi temu sprzyja.

Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii - ...więcej