ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wręczenie
Nagrody
im.
Andrzeja
Nardellego


Wręczenie Nagrody im. Andrzeja Nardellego.


W dniu 11 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. Andrzeja Nardellego. Jest ona przyznawana od 1999 roku. Otrzymują ją młodzi artyści za najlepszy debiut aktorsko-teatralny. Nagrodę wręcza Sekcja Krytyków Teatralnych Związku Artystów Scen Polskich.

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ZG ZASP, członkowie Sekcji Krytyków Teatralnych, m.in. Krystyna Piaseczna i Olgierd Łukaszewicz, ponadto – Tadeusz Wnuk, dyrektor naczelny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, Piotr Bogusław Jędrzejczak, jego kierownik artystyczny oraz Anna Seniuk, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Nagrodę im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut aktorski w teatrach dramatycznych w sezonie 2016/2017 odebrała Julia Łukowiak (za rolę Kasandry w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego, w reżyserii Szymona Kaczmarka). Kapituła – Jerzy Kosiewicz, Janina Malarska-Klimasowa, Elżbieta Frister, Ewa Heine, Paulina Ilska, Łukasz Kaczyński, Małgorzata Karbowiak, Danuta Płoska, Anita Nowak i Wanda Ziembicka-Has – po obejrzeniu dziewięciu przedstawień nominowała także do nagrody Magdalenę Celmer (za rolę Filipinki Magdalene w „Żonach stanu, dziwkach rewolucji albo uczonych białogłowach” Jolanty Janiczak, w reżyserii Wiktora Rubina) oraz Pamelę Adamik (za rolę Aktualnej Kobiety w „Innych rozkoszach” Jerzego Pilcha, w reżyserii Artura Więcka).

W uroczystości wręczenia Nagrody im. Andrzeja Nardellego brali również udział przedstawiciele Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, tj. p. Urszula Korbaczyńska-Kowalska i p. Paweł Nowakowski. „Łódzki Plastyk” ufundował bowiem statuetkę „Złotego Dzioba”, którą odebrała laureatka oraz pamiątkowe obrazy, które otrzymali nominowani aktorzy.

Statuetka „Złotego Dzioba” została zaprojektowana i zrealizowana w pracowni p. Tatiany Kamińskiej w konsultacji z p. Wiesławem Budziejewskim. Autorem pracy jest – Abigail Frączek, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi (już absolwentka). Natomiast przekazane obrazy pochodzą z pracowni rysunku i malarstwa p. Pawła Nowakowskiego – ich autorami są Adam Szczęsny i Mateusz Swarabowicz.

Sama idea Nagrody im. Andrzeja Nardellego jest nam niezwykle bliska. Jej cel to promowanie utalentowanych debiutantów. My, jako Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, cieszymy się zatem, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Popieramy wszelkie inicjatywy, które sprzyjają młodym artystom, dając im możliwość rozwoju i motywację do dalszych działań.


Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii: ...więcej,