ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


WIZJE
CZASU


Wizje czasu

W sobotę – 28 października 2017 roku – w Galerii Off Piotrkowska w Łodzi odbył się finisaż wystawy „Wizje Czasu”. Był to projekt artystyczny, w którym wzięło udział jedenastu twórców.

Wśród nich znalazł się artysta plastyk – Paweł Nowakowski, nauczyciel rysunku i malarstwa, a także wicedyrektor ds. artystycznych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.

Wystawa miała charakter interdyscyplinarny i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Prezentowała tytułowe wizje czasu. Odmienność punktów widzenia sprawiła, że nabrał on jednostkowego, a przez to wyjątkowego charakteru. Czas, podobnie jak w filozofii Henriego Bergsona, stał się subiektywny. Można go było zawiesić i niemal unieważnić, odtwarzając wspomnienia lub utrwalając przeżycia.

Artyści poprzez swoje prace „uchwycili przemijalność czasu w wymiarze materialnym”. W postaci obrazu, rzeźby czy rysunku przedstawili własny sposób postrzegania „ulotności zjawisk i tego, co z zasady ugruntowane, nazwane i uporządkowane”.

Wydarzenie zorganizowała Aleksandra Tropisz (Alexit) – absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Podsumowaniem wystawy było spotkanie z autorami prezentowanych obrazów. Każdy mógł porozmawiać z artystą, a nawet kupić jego prace.

Na wystawie obecna była p. Katarzyna Paliwoda – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi oraz p. Urszula Korbaczyńska-Kowalska, wicedyrektor ds. ogólnokształcących. Na ekspozycji pojawili się również uczniowie. Z rozmów wynikało, że wystawa zrobiła na nich ogromne wrażenie.

Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii: ...więcej,