ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


UROCZYSTE
ROZPOCZĘCIE
ROKU
SZKOLENEGO


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Początek tygodnia jest trudny dla wszystkich. Po leniwym weekendzie przychodzi moment, gdy znów musimy zmierzyć się z różnymi obowiązkami. Poniedziałki są „dokuczliwe”, tym bardziej wtedy, kiedy zamykają dwumiesięczny okres wypoczynku i wytchnienia, stając się początkiem intensywnej pracy i nauki.

4 września – w poniedziałek – rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie spotkali się z kolegami i koleżankami z klasy, dzieląc się z nimi swoimi wrażeniami i wspomnieniami z wakacji. Powitali nauczycieli, z którymi będą współpracować na zajęciach artystycznych i ogólnokształcących, a także poznali tych dydaktyków, którzy w naszej szkole „stawiają pierwsze zawodowe kroki”.

W trakcie akademii szkolnej szczególną uwagę skupiła na sobie dyrekcja. Po raz pierwszy wystąpiła oficjalnie – p. Katarzyna Paliwoda, która objęła funkcję dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi oraz nowy wicedyrektor ds. ogólnokształcących – p. Urszula Korbaczyńska-Kowalska. Obie, w towarzystwie – p. Pawła Nowakowskiego, wicedyrektora ds. artystycznych, prowadziły uroczystość. Jej istotnym elementem było przywitanie klas – IA LP oraz IB LP – które dopiero przecierają szlak w naszej szkole.

4 września rozpoczął się czas, kiedy to „uczniowie szkół artystycznych będą rozwijać swoje pasje i uzdolnienia, tak w toku codziennych zajęć, jak i w ramach występów, konkursów, plenerów i pokazów”. Życzymy zatem, „by każdy dzień nauki był zarówno krokiem do artystycznej doskonałości, jak i źródłem satysfakcji i spełnienia (…), aby przysporzył Wam radości i zadowolenia z przyszłych sukcesów” (Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Karolina Woszczyk

Zapraszamy do galerii: ...więcej,