ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


ZAWÓD
PLASTYK


ZAWÓD PLASTYK


Nasza szkoła - Łódzki Plastyk w bieżącym roku szkolnym w ramach doradztwa zawodowego rozpoczęła realizację warsztatów pod nazwą Zawód Plastyk. Są one skierowane głównie dla gimnazjalistów oraz uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.

Przybliżamy uczniom zawód artysty plastyka. Osoby, która posiada magię w palcach i wykorzystuje ją, by rysować, malować, rzeźbić czy wizualizować swe wizje, posługując się różnymi technikami. Człowieka wrażliwego, który w szczególny sposób czuje, widzi i doświadcza.

Plastykiem nazwać można wszystkich artystów, opracowujących i realizujących projekty graficzne, wykorzystywane w wielu branżach i dziedzinach, a także te o znaczeniu typowo artystycznym. W praktyce oznacza to wykonywanie materiałów reklamowych (ulotek, wizytówek, banerów, logotypów, szyldów, etc.), projektowanie wystroju wnętrz i ekspozycji komercyjnych, tworzenie różnorodnych przedmiotów użytkowych o walorach artystycznych i dekoracyjnych i wiele innych. W najogólniejszym zarysie plastykiem jest przeważnie osoba posiadająca wykształcenie plastyczne i wykorzystująca posiadane zdolności i doświadczenie w projektowaniu.

Zajęcia warsztatowe zrealizowaliśmy między innymi w następujących szkołach:

14.02.18 - w szkole podstawowej nr 184
w 2 grupach zajęcia poprowadziła p. Halina Chrapowicka-Ołubek

16.02.18 - w szkole podstawowej nr 70
2 grupy - zajęcia realizował p. Tomasz Ciechanowski

19.02.18 - w szkole podstawowej nr 173
2 grupy - zajęcia prowadziła p. Jolanta Mastalerz

21.02.18 - w szkole podstawowej nr 46
1 grupa - prowadziła zajęcia p. Karolina Woszczyk

22.02.18 - w szkołach - podstawowej Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził zajęcia p. Piotr Izydorczyk

20.03.18 - w gimnazjum nr 13
w 4 grupach zostały zrealizowane warsztaty przez p. Aleksandrę Kępczyńską, Annę Więckowską, Agnieszkę Wesołowską oraz Jolantę Mastalerz

23.03.18 - podczas Drzwi Otwartych przeprowadziliśmy warsztaty na terenie naszej szkoły dla kilku szkół:
dla szkoły podstawowej nr 199 - realizował p. Jacek Vogel

Zajęcia z uczniami szkoły podstawowej nr 120
realizowały dla 2 grup - p. Jolanta Mastalerz oraz p. Halina Chrapowicka-Ołubek

Zajęcia z uczniami gimnazjum nr 41 przeprowadził p. Jacek Vogel

Dla uczniów szkoły podstawowej nr 65
w 2 grupach poprowadziły p. Halina Chrapowicka-Ołubek oraz p. Jolanta Mastalerz

Także osoby indywidualne odwiedzające naszą placówkę skorzystały z oferty proponowanych warsztatów Zawód Plastyk.
Planowane są w najbliższym czasie zajęcia dla następnych szkół. Między innymi 6.04.18 odbędą się na terenie naszego liceum zajęcia warsztatowe dla szkoły podstawowej "Pracownia" oraz 11.04.2018 dla szkoły podstawowej 116.

Nasze warsztaty nie tylko przybliżają pojęcie zawodu plastyka młodszym uczniom z gimnazjum czy szkoły podstawowej.

Staramy się także zaproponować uczniom naszej szkoły możliwości wyboru drogi po skończeniu naszego liceum.

Jedną z propozycji dla naszych uczniów była wizyta 27.03 2018 r. prodziekan Coventry University. Spotkanie i wykład w języku angielskim prezentujące kierunki na University oraz możliwości studiowania ukazały licealistom szeroki wachlarz dalszej edukacji. W części drugiej spotkania, podczas warsztatów kreatywnych pod nazwą Projekt Pixelate z panią Lindsey Chambers, prodziekanem wydziału Art & Design Humanities Coventry University, uczestnicy wykonywali wspólnie projekt przy współpracy z p. Lindsey. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.

Kolejną propozycją ścieżki kariery dla naszych licealistów było spotkanie z prof. Krzysztofem Rynkiewiczem Kierownikiem Katedry Filmu Animowanego na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, specjalność: film animowany i efekty specjalne. Profesor Rynkiewicz jest także absolwentem naszego liceum.

Prezentując swój bardzo szeroki dorobek w dziedzinie animacji, fotografii, animografii przybliżył naszym uczniom jak różnorodna może być droga realizacji własnych marzeń. Praca między innymi w Semaforze przy produkcji bajek dla dzieci jak np. Kot Filemon, Podróże Kulfona, Kulfon spotkały się z ogromnym aplauzem naszych uczniów. Prace - Dziennik Pisany Niecodziennie, Dziennik niecodzienny ukazały nam możliwości innego postrzegania świata.


Jolanta Mastalerz