ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wernisaż
wystawy
XIV
Biennale
Wyróżnionych
Prac
Dyplomowych
Szkół
Plastycznych.Centrum Edukacji
Artystycznej
przy Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie zorganizowało – 5 czerwca 2019 r. o godz. 10.30
wernisaż wystawy
XIV Biennale Wyróżnionych
Prac Dyplomowych
Szkół Plastycznych.Wernisaż prac dyplomowych został połączony ze wskazaniem wyróżniających się dzieł oraz komentarzem przedstawicieli CEA i profesorów Akademii Sztuk Pięknych. W tym roku wyróżnienie otrzymał dyplom Natalii Kawczyńskiej (kl. IVB LP). Jest to niezwykle nobilitujące, ponieważ w „konfrontacjach” artystycznych wystawiono ponad 1700 prac przygotowanych przez uczniów reprezentujących 65 szkół (w ramach 31 specjalizacji).

W wernisażu uczestniczyli: Włodzimierz Gorzelańczyk, wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, Jolanta Chliszcz, naczelnik wydziału ds. nadzoru pedagogicznego Centrum Edukacji Artystycznej, Danuta Żurek, starszy wizytator CEA oraz Anna Maciejowska, dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. W komisji konkursowej zasiedli profesorowie uczelni artystycznych współpracujący z CEA na czele z przewodniczącym jury – prof. Andrzejem Szadkowskim. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego reprezentowała Katarzyna Paliwoda, dyrektor „Łódzkiego Plastyka”.

Dyplomy z roku szkolnego 2017/2018:

 1. Adrianna Kusielczuk, OSSP – Instalacja świetlna „EPOXY DESIGN”
  Promotor: mgr Jacek Vogel
  Specjalność: formy użytkowe – wzornictwo
  Specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych

 2. Jakub Kazimierczak, OSSP – Projekt unikatowych naczyń ceramicznych
  Promotor: mgr Jacek Vogel
  Specjalność: formy użytkowe – wzornictwo
  Specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych

Dyplomy z roku szkolnego 2018/2019:

 1. Oliwia Dulat, LP – „Inspiracje kosmosem przejawiające się w architekturze Vernera Pantona na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Kolekcja ubiorów unikatowych”
  Promotor: mgr Aleksandra Hetich
  Specjalność: formy użytkowe – wzornictwo
  Specjalizacja: projektowanie ubioru

 2. Anna Burtka, LP – „Stara Barcelona w moim mieście”
  (Barcelona w latach 40. i 60. XX w.)
  Promotor: mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
  Specjalność: Fotografia i film
  Specjalizacja: Realizacje intermedialne

 3. Natalia Kawczyńska, LP – „Przewodnik po rzeźbach miejskich w Łodzi”
  Promotor: mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
  Specjalność: Techniki graficzne
  Specjalizacja: Projektowanie graficzne

 4. Aleksandra Grelak, LP – „Katalog o linorycie z grafikami w stylu secesyjnym”
  Promotor: mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
  Specjalność: Techniki graficzne
  Specjalizacja: Projektowanie graficzne

 5. Dawid Ryński, OSSP – „Unikatowe siedzisko z elementów samochodowych”
  Promotor: mgr Jacek Vogel
  Specjalność: formy użytkowe – wzornictwo
  Specjalizacja: projektowanie wyrobów artystycznych

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje za wykonanie całościowej koncepcji aranżacji, projektu i realizacji konstrukcji stoiska naszej szkoły komisarzowi wystawy – p. Tomaszowi Ciechanowskiemu. Składa również podziękowania p. Jackowi Voglowi, p. Wiesławowi Budziejewskiemu, p. Zbigniewowi Szymańskiemu oraz p. Krzysztofowi Choińskiemu (za pomoc techniczną). Dziękuje ponadto promotorom za przygotowanie prac dyplomowych.

Dyrekcja gratuluje autorom wyróżnienia – prezentacji dyplomów podczas XIV Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie, szczególnie Natalii Kawczyńskiej, której praca została dostrzeżona przez komisję konkursową. Życzy także dalszych sukcesów!

***

Wystawa Wyróżnionych Prac Dyplomowych Szkół Plastycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Częstochowie będzie czynna do 17 czerwca 2019 roku. Zapraszamy do  jej odwiedzania.

Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk