ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Łódzkie
na
weekend
– „Łódzki Plastyk”
na
weekend


Łódzkie na weekend – „Łódzki Plastyk” na weekend



Już po raz kolejny w Łodzi zorganizowano Mixer Regionalny. To impreza promująca Województwo Łódzkie, w trakcie której wystawiają się przedstawiciele samorządów z naszego regionu, organizacje pozarządowe, instytucje społeczne, kulturalne i oświatowe. Tegorocznej edycji przyświecało hasło „Łódzkie na weekend”.

W Mixerze Regionalnym uczestniczył także Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Nie mogło zabraknąć nas w miejscu, w którym to regionalni wystawcy prezentowali atrakcje turystyczne, kulinarne czy kulturalne. „Łódzki Plastyk” przedstawiał ofertę artystyczną.

Odwiedzający nasze stoisko, przede wszystkim młodzi ludzie, mogli dowiedzieć się, jak wygląda nauka w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego. Informacji udzielała Dyrekcja, a także nauczyciele, absolwenci i obecni uczniowie biorący udział w Mixerze Regionalnym. Szczególnie licznie odwiedzały nas dzieci. Najmłodsi „artyści” oddawali się aktywności twórczej. Z wielkim entuzjazmem i radością wykonywali prace plastyczne. Liczymy, że kiedyś do nas wrócą – już jako pełnoprawni uczniowie gotowi rozwijać w sobie artystyczne pasje.

Karolina Woszczyk