ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


II ETAP
PRZEGLĄDU
WEWNĄTRZ-
SZKOLNEGO
Z RYSUNKU,
MALARSTWA
I RZEŹBYII ETAP PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY

Przegląd Wewnątrzszkolny odbył się w dniu 2 stycznia 2019 r. Stanowi on swego rodzaju „preeliminacje” do Ogólnopolskiego Przeglądu, który odbędzie się w Katowicach w dniach od 15 do 16 marca br. Do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie wytypowani przez nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby. W czasie I etapu uczniowie przedstawili prace będące efektem realizacji programu nauczania artystycznego.Ocenie podlegały prace:
- trzy rysunki studyjne postaci (w formacie B1) oraz 10 szkiców o różnorodnej tematyce (technika dowolna);
- trzy prace malarskie przedstawiające martwą naturę (w formacie 50 cm x 70 cm, 70 cm x 100 cm, technika dowolna);
- jedna praca rzeźbiarska przedstawiająca studium głowy w wielkości zbliżonej do naturalnej (rzeźba w glinie);
- plansza z dokumentacją fotograficzną dwóch innych prac o tematyce dowolnej.

W II etapie przeglądu uczestniczyło 30 uczniów z następujących klas: V OSSP, IIIA LP oraz IIIB LP. Prezentowane prace oceniała komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Skład komisji:
- przewodnicząca: p. Katarzyna Paliwoda, dyrektor szkoły;
- członkowie: p. Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych, p. Grażyna Olczyk, p. Marlena Szymczyk, p. Joanna Kierzkowska-Kłys, p. Agnieszka Wesołowska, p. Piotr Izydorczyk oraz p. Wiesław Budziejewski.

Konsultacja i doradztwo:
- prof. dr hab. Janusz Czumaczenko, kierownik Pracowni Rzeźby i Kreacji Przestrzeni w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
- dr Jacek Galewski, Wydział Malarstwa i Rysunku (pracownia rysunku progresywnego) Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi;
- mgr Józef Panfil, artysta-malarz, Ambasador Łódzkiego Plastyka.

Komisja po obejrzeniu ponad 480 prac wytypowała do III etapu Przeglądu Wewnątrzszkolnego 11 uczniów.

Pracownie:
1. Anna Walczak, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
2. Ewelina Czapla, kl. IIIA LP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Marlena Szymczyk), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska);
3. Oliwia Majewska, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
4. Alicja Świątczak, kl. V OSSP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Paweł Nowakowski), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska);
5. Kacper Kwiatkowski, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
6. Adrianna Krajewska, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk), rzeźba (p. Joanna Kierzkowska-Kłys);
7. Aleksandra Żuk, kl. IIIB LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski);
8. Weronika Szachniewicz, kl. V OSSP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Piotr Izydorczyk);
9. Maria Szczygieł, kl. IIIA LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Grażyna Olczyk);
10. Anna Kulak, kl. IIIB LP gr. 1
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski);
11. Marcelina Zawadowska, kl. IIIB LP gr. 2
– rysunek i malarstwo (p. Wiesław Budziejewski), rzeźba (p. Agnieszka Wesołowska).Ferie zimowe – plan:
a) 11-15 lutego 2019 roku – możliwość pracy uczniów wytypowanych do kolejnego etapu w celu realizacji prac z rysunku, malarstwa lub rzeźby w terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym i dyrekcją szkoły;
b) 27 lutego 2019 roku (środa) – sala gimnastyczna/pracownia rzeźby – w godzina od 800 do 1600 sprawdzian umiejętności artystycznych, manualnych i warsztatowych (praca na żywo, bez korekt i uwag, według ustalonych założeń).

W III etapie Przeglądu Wewnątrzszkolnego biorą udział uczniowie wytypowani w ramach II etapu:
a) 1 marca 2019 roku (piątek) – przygotowanie prac do przeglądu – sala gimnastyczna – godz. 15.30;
b) 2 marca 2019 roku (sobota) – praca komisji i konsultantów – sala gimnastyczna – godz. 10.00 – ocena prac, typowanie sześciu uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w poszczególnych dziedzinach (rysunek, malarstwo, rzeźba) w II etapie Makroregionalnym na Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach od 15 do 16 marca 2019 roku;
c) 4 marca 2019 roku (poniedziałek) – demontaż ekspozycji prac, sala gimnastyczna – godz. 9.00.

IV ETAP PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO:
- wytypowani uczniowie przygotowują prezentację prac wyłonionych z etapu szkolnego z dwóch dziedzin spośród rysunku, malarstwa i rzeźby;
- przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach od 15 do 16 marca 2019 roku.

Uwagi:
1. Uczniowie, którzy nie zostali wytypowani do kolejnych etapów Przeglądu Wewnątrzszkolnego, mogą brać udział we wszystkich działaniach artystycznych prowadzonych według harmonogramu.
2. Uczniowie mają prawo uczestniczyć w rywalizacji twórczej zmierzającej do zakwalifikowania do II etapu makroregionalnego i reprezentowania szkoły na Ogólnopolskim Przeglądzie z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Katowicach.
3. Prace uczniów zrealizowane podczas przygotowań do II i III etapu przeglądu zostaną nagrodzone ocenami cząstkowymi, a wysiłek i zaangażowanie punktami z zachowania.

***

Podziękowania dla wszystkich nauczycieli rysunku, malarstwa i rzeźby, którzy przygotowali uczniów do kolejnych etapów przeglądów. W szczególności dla tych, których wychowankowie zakwalifikowali się dalej. Podziękowania dla uczniów za ich starania i zaangażowanie.


Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk