ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wawel
odzyskany

Twoja
cegiełka.


Sukces w konkursie na plakat pt.:
"Wawel odzyskany – Twoja cegiełka".Konkurs zorganizowany przez Dział Oświatowy Zamku Królewskiego na Wawelu, nawiązywał do ogłoszonej przez Adolfa Szyszko–Bohusza w 1921 roku „akcji cegiełkowej”, której celem było pozyskanie środków na sfinansowanie prac restauracyjnych na Wawelu.

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie plakatu popularyzującego zbiórkę pieniędzy, odwołującego się do uczuć patriotycznych i eksponującego wartości historyczne przedstawionego miejsca. Praca konkursowa miała być utrzymana w konwencji graficznej plakatu okresu międzywojennego, wykonana przy użyciu technik: malarskiej, rysunkowej, fotograficznej, collage, fotomontażu oraz technik komputerowych.

Wszystkie nagrodzone prace pochodzą z pracowni:
Projektowanie graficzne, nauczyciel mgr Piotr Izydorczyk.

KATEGORIA II – UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH:

I miejsce - Oliwia Macińska z klasy III B LP
III miejsce - Natan Gajewski z klasy III B LP
wyróżnienie - Olga Stolarek z klasy III B LP

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ
II połowa stycznia do I połowy lutego 2019
w Bibliotece Kraków, filia nr 40, ul. Łużycka 55 (Piaski Nowe)