ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wycieczka
zabytkoznawcza
do
Włoch


Florencja ...więcej

Rzym ...więcej

Wenecja ...więcej

Włochy
– od innej strony… ...więcej

Podsumowanie ...więcej


Wycieczka zabytkoznawcza do Włoch.

3-8 grudnia 2018 roku
22-26 stycznia 2019 roku

Wycieczka do Włoch odbyła się w ramach projektu edukacyjnego „Podróże do Sanktuariów Sztuki”, którego autorkami są: mgr Agnieszka Sowińska, nauczyciel historii sztuki oraz mgr Żaneta Widera-Kondraciuk, nauczyciel przedmiotów artystycznych. Odbyła się ona w dniach 3-8 grudnia 2018 roku (I tura) oraz 22-26 stycznia 2019 roku (II tura). Za pierwszym razem wyruszyła grupa 50 uczniów ze starszych klas „Łódzkiego Plastyka”, za drugim zaś – 24 osoby z młodszych klas.

Wspomniane wcześniej – p. Agnieszka Sowińska oraz p. Żaneta Widera-Kondraciuk zainicjowały w naszej szkole projekt edukacyjny pt. „Podróże do Sanktuariów Sztuki”, który ma na celu pomoc uczniom w dotarciu do najwspanialszych zabytków europejskich. Podróże umożliwiają zobaczenie zabytków z uwzględnieniem otoczenia, w którym się znajdują. Studiowanie sztuki, zdaniem autorek projektu, powinno przede wszystkim dostarczać emocjonalnych przeżyć, które rodzą się w wyniku bezpośredniego spotkania z wielkimi mistrzami. Dzieje się to poprzez ich dzieła, które uczniowie oglądają „w oryginale”. Organizatorki wyszły z założenia, że tradycją wykształcenia twórcy były właśnie podróże artystyczne. Nauka historii sztuki i technik artystycznych nie powinna ograniczać się jedynie do poznania tekstów kultury poprzez reprodukcje. Prawdziwe ich zrozumienie gwarantuje jedynie kontakt osobisty z dziełem w rzeczywistym miejscu jego prezentowania lub powstania.

Jednym z najważniejszych elementów edukacji artystycznej była podróż do Włoch – „kolebki sztuki europejskiej”. Od zawsze istotną rolę odgrywało „uczenie się rysunku od Michała Anioła” i od mistrzów szkoły florenckiej. Sztuką było naśladowanie kolorytu szkoły weneckiej i budowanie napięcia światłem niczym Caravaggio. Te tropy wyznaczyły więc szlak wyprawy. Dołączyły do niej także nauczycielki malarstwa – mgr Grażyna Olczyk, mgr Marlena Szymczyk oraz rzeźby – mgr Joanna Kierzkowska-Kłys.
Agnieszka Sowińska,
nauczyciel historii sztuki,
pomysłodawczyni wycieczki,
autorka tekstu

Karolina Woszczyk,
korekta i edycja tekstu