ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Galeria
„Biała Ściana”
Akademii
Sztuk
Pięknych


XI edycja Konkursu im. Tadeusza Makowskiego
w Galerii „Biała Ściana”
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi


3 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 odbył się
wernisaż wystawy pokonkursowej XI edycji Konkursu im. Tadeusza Makowskiego.
Jego organizatorem jest „Łódzki Plastyk”. Patronat nad konkursem objął rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego.Celem inicjatywy jest rozbudzenie inwencji i wrażliwości na piękno wśród uczniów, rozwijanie ich ścieżki twórczej, ponadto zachęcanie do rywalizacji sprzyjającej działaniom artystycznym. Prace uczestników konkursu oceniają rektor i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, co stanowi dla młodych twórców dodatkową nobilitację.

W dniu 7 grudnia 2019 roku obradowało jury w składzie:
- dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak (przewodnicząca);
- dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder;
- dr Katarzyna Miller;
- dr hab. Janusz Czumaczenko.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia za całokształt kolekcji:

I NAGRODA:

- Kacper Kwiatkowski, klasa VI OSSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Piotr Izydorczyk

- Karolina Ciebiada, klasa IIIb PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  projektowanie multimedialne - nauczyciel Anna Czekay


II NAGRODA:

- Hanna Włodarczyk, klasa IIIa PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  projektowanie multimedialne - nauczyciel Anna Czekay
  specjalność artystyczna - nauczyciel Jacek Vogel


III NAGRODA:

- Ewa Walczak, klasa IIc PLSP
  pracownia projektowania multimedialnego,
  pracownia technik graficznych - nauczyciel Żaneta Widera-Kondraciuk


WYRÓŻNIENIA:

- Aleksandra Andrijewska, klasa IIIb PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  pracownia specjalności artystycznej - nauczyciel Barbara Mirewicz-Czumaczenko

- Wiktoria Pietrzak, klasa IV OSSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Halina Chrapowicka-Ołubek
  pracownia projektowania multimedialnego –
nauczyciel mgr Żaneta Widera-Kondraciuk

- Wiktor Żurecki, klasa IIIa PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  pracownia projektowania multimedialnego - nauczyciel Anna Czekay
  pracownia specjalności artystycznej - nauczyciel Tomasz Ciechanowski

- Paula Gontarek, klasa IIc PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Halina Chrapowicka-Ołubek
  pracownia technik graficznych – nauczyciel Żaneta Widera-Kondraciuk

- Julia Solecka, klasa IIIa PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  pracownia projektowania multimedialnego - nauczyciel Anna Czekay
  pracownia specjalności artystycznej - nauczyciel Tomasz Ciechanowski

- Maria Stefanek, klasa IIIb PLSP
  pracownia rysunku i malarstwa – nauczyciel Marlena Szymczyk
  pracownia podstaw fotografii i filmu - nauczyciel Izabela Zielińska

Przed rozpoczęciem wernisażu – p. Agata Stachura-Ścieszko, redaktor TVP3 przeprowadziła wywiad z p. Katarzyną Paliwodą, dyrektor ZPSP im. T. Makowskiego oraz z p. Jolantą Rudzką-Habisiak. Emisja reportażu odbyła się tego samego dnia w łódzkiej telewizji o godzinie 21:30. Kuratorem wystawy, której otwarcie miało miejsce 3 lutego, jest mgr Tatiana Kamińska, zaś jej sekretarzem – mgr Agnieszka Wesołowska. Można ją oglądać do 21 lutego 2020 roku.

***

Na początku wernisażu gości przywitała przewodnicząca jury – p. Jolanta Rudzka-Habisiak, która podkreśliła wagę i znaczenie Konkursu im. T. Makowskiego. Jej zdaniem prezentowane prace laureatów może nie są jeszcze tak dojrzałe i doskonałe, ale świadczą o istniejącym potencjale, kreatywności uczniów i o poszukiwaniu własnej drogi twórczej.

Następnie głos zabrała p. Katarzyna Paliwoda, która podziękowała pani rektor za opiekę nad konkursem, za uczestnictwo profesorów uczelni w obradach jury, a także za możliwość prezentacji prac w murach Galerii ASP w Łodzi. Przekazała w tym celu dyplomy. Podziękowania otrzymali również opiekunowie nagrodzonych uczniów.

Dla laureatów czterech głównych nagród konkursu przewidziano bezpłatne kursy rysunku i malarstwa na wybranym Wydziale Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Natomiast dla uczniów wyróżnionych zaplanowano warsztaty i szkolenia na wybranym wydziale. Konkurs na trwałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń artystycznych szkoły. Kolejni uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w przyszłym roku szkolnym.

***

Dyrekcja szkoły gratuluje sukcesu nagrodzonym i wyróżnionym uczniom. Dziękuję nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu, a także całemu jury za uczestnictwo w obradach komisji.

Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk