ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Dzień
Edukacji
Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej

Czy można wyobrazić sobie życie bez nauki? Wątpię. Jest ona częścią wiedzy ludzkiej, która pozwala przeniknąć, zrozumieć i usystematyzować otaczającą nas rzeczywistość. Ma ona różne wymiary.
Dotyczy kwestii potocznych, powszechnych i zdroworozsądkowych, a także irracjonalnych, abstrakcyjnych, językowych
i artystyczno-literackich. Jednym słowem, porządkuje nasze życie i ułatwia funkcjonowanie w obecnym świecie.


A czy można wyobrazić sobie życie bez szkoły? Jasne. Dziś coraz popularniejsza staje się edukacja domowa. Pojawiają się rodzice, którzy podejmują się tego trudnego zadania i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, sami uczą swoje dzieci. Są również tacy, którzy opłacają guwernerów, by robili to za nich.

Większość osób decyduje się jednak na to, by powierzyć dzieci szkole, okazując zaufanie tym, którzy ją w dużej mierze tworzą – nauczycielom...

A kim jest „klasyczny belfer”? Ktoś powiedział, że „nauczyciel to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”. Otóż to. Uczniowie są tymi, którzy kształtują nauczycieli i tym samym mają wpływ na swoją edukację. Trzeba to akcentować. Odpowiedzialność za wyniki w nauce rozkłada się po obu stronach.

Z tego powodu Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli – to również czas ważny dla pracowników niepedagogicznych oraz samych uczniów. To celebrowanie oświaty jako szeroko pojętych działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

W Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi już tradycyjnie – 14 października – przyjmowaliśmy do swojego grona „pierwszaków”. Był to uroczysty moment, na który złożyło się oficjalne ślubowanie. Uczniowie klasy IA LP oraz IB LP deklarowali przynależność do wspólnoty „Łódzkiego Plastyka”. Następnie klasy – IIA, IIB oraz IIC LP – przygotowały konkurs, który był przypieczętowaniem „inicjacji”. Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi szkoły. Pojawiły się także zagadki architektoniczne, muzyczne oraz plastyczne. Ważnym elementem zmagań było kalambury w wersji rysunkowej. Wiadomo jednak, że uczniowie „Łódzkiego Plastyka” z takimi zadaniami radzą sobie świetnie.

Dzień Edukacji Narodowej to także moment, by oficjalnie podziękować tym, którzy szkołą zarządzają. Rada Rodziców złożyła kwiaty na ręce Dyrekcji – p. Katarzyny Paliwody, p. Urszuli Korbaczyńskiej-Kowalskiej oraz p. Pawła Nowakowskiego. Podziękowała również nauczycielom, którzy kierują procesem nauczania. Uroczystość prowadzili – Maciej Wnuk oraz Martyna Rachfalik, uczniowie klasy IIB LP. Zaprezentowali tym samym swoje kandydatury do Samorządu Uczniowskiego, do którego wybory odbędą się w kolejnym tygodniu. Jednak jest to już temat na kolejny artykuł...

Karolina Woszczyk