ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


„Oryginał
jest
tylko
jeden
-
wspólnie
walczymy
z
podróbkami”


„Oryginał jest tylko jeden - wspólnie walczymy z podróbkami”
Po raz kolejny Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi wziął udział w 17 edycji konkursu organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczyposplitej Polskiej na plakat i krótki film z zakresu ochrony własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: „Oryginał jest tylko jeden - wspólnie walczymy z podróbkami”.

W kategorii - plakat - w konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas: IIa LP gr. 1 i gr. 2, IIc LP gr. 2 oraz IIIa LP gr. 1.

W kategorii - film - przygotowaliśmy pięć filmów:
- dwóch autorów z klasy IIa LP gr. 1;
- dwóch autorów z klasy IIIa LP gr. 1;
- jeden autor z klasy IVa LP gr. 1.

Dnia 6 grudnia br. odbyła się gala podsumowująca konkurs oraz uroczystość wręczenia nagród. Nasza uczennica Natalia Źródelska (z klasy IIa LP z gr. 1) otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za plakat pt. "Nie chowaj się za podróbkami" z pracowni specjalności artystycznej - fotografia i film (specjalizacja realizacje intermedialne) pod opieką prowadzącego - Tomasza Ciechanowskiego.

Nagrodzono również filmy: Marii Szygieł (z klasy IVa LP z gr. 1) oraz Julii Soleckiej (z klasy IIIa LP z gr. 1). Maria Szczygieł otrzymała wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za film pt. "Arium Liberum", a Julia Solecka za animację pt. "Niemy krzyk". Obie uczennice reprezentują pracownię specjalności artystycznej - fotografia i film (specjalizacja realizacje intermedialne) prowadzoną przez Tomasza Ciechanowskiego.

Tomasz Ciechanowski

***

Serdecznie gratulujemy uczennicom oraz opiekunowi artystycznemu sukcesu. Życzymy dalszej owocnej pracy!

Dyrekcja ZPSP im. T. Makowskiego