ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


DZIAŁANIA
SZKOŁYOgólne informacje
...więcej


Komunikat
Dyrektora
Szkoły


Komunikat
Dyrektora Szkoły
w sprawie organizacji
pracy szkoły
w okresie
25.03-07.07.2020 r.
...więcej


Procedura
bezpieczeństwa
na terenie
szkoły
od 01.06.2020 r.
...więcej

Oświadczenie ...więcejKOMUNIKAT DYREKCJI SZKOŁY NR 1 z dnia 28 sierpnia 2020

Witamy po wakacyjnej przerwie i informujemy, że początek roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w szkole 1 września we wtorek w ścisłym reżimie sanitarnym, który jest określony w oddzielnym rozporządzeniu, z którym trzeba się obowiązkowo zapoznać.

Oficjalne powitanie odbędzie się na stronie szkoły, więc zapraszamy do przeczytania, a poszczególne klasy będą spotykały się ze swoimi wychowawcami w pracowniach o danej godzinie. Każdy uczeń od pierwszego dnia w szkole musi posiadać własną ochronę na usta i nos, której używać będzie na terenie szkoły, a zaraz po wejściu do budynku dezynfekuje ręce. Uczniowie pozyskają informacje od wychowawcy związane z planem zajęć i organizacją oraz świadectwa z czerwca. Prosimy o stały kontakt librusem, zarówno rodziców jak i uczniów. Tą drogą i na stronie szkoły będą podawane komunikaty dyrekcji szkoły.

Regulamin funkcjonowania
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi w czasie epidemii. ... więcej

UWAGA!

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi z dniem 12 marca zawiesza wszystkie zajęcia dydaktyczne do 24 maja włącznie. Termin może ulec zmianie w zależności od sytuacji.

Przypominamy, że w tym czasie należy bezwzględnie zostać
w domach, stosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i pozostawać w kontakcie przez LIBRUS
z nauczycielami uczącymi oraz wychowawcą.

W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądanie wiadomości w LIBRUSIE.

2020-02-12 16:52:03

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE!!!

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań i groźbę epidemii grypy w Polsce, prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia dziecka i rozważną decyzję w sprawie uczęszczania dziecka do szkoły, które już ma objawy chorobowe, mogące skutkować zarażaniem innych osób. Sugerujemy wczesny kontakt z lekarzem i pozostawienie dziecka w domu do całkowitego wyleczenia.

Od 2020-02-12 – do odwołania

Kontrole sanitarne toalet - dezynfekowanie, przemywanie powierzchni - Personel obsługi na bieżąco kontroluje stan sanitariatów i pomieszczeń szkolnych.

2020-03-03

Odwołanie zebrania z rodzicami i zastąpienie go formą zdalną kontaktu. (z dnia 6 marca 2020)

Odwołanie drzwi otwartych – przełożenie na później
(z dnia 20 marca 2020)

Odwołanie konsultacji zewnętrznych dla kandydatów w miesiącu marcu

2020-03-04 do 2020-03-11

Realizacja godzin wychowawczych poświęconych tematyce zagrożenia i profilaktyce przez wychowawców – wpis tematu spotkania do dziennika Librus

2020-03-04

Zarządzenie dyrektora o stanie szczególnej gotowości w szkole - szkolna księga zarządzeń

2020-03-06

Powołanie zespołu ds. zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń chorobami wirusowymi w szkole. / przydzielenie zadań

2020-03-05

Zebranie wychowawców klas – przekazanie zaleceń

2020-03-06

Plan kontroli czystości rąk. Pogadanki na temat wagi zachowania higieny w przypadku walki z wirusem - we współpracy z pielęgniarką szkoły

2020-03-08 21:23:01

PILNY KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY!!

W związku z sytuacją zagrożenia epidemią w naszym kraju i prośbą władz szkolnych - CEA, zwracam się z prośbą do Państwa - rodziców, uczniów i nauczycieli o przestrzeganie zalecenia, dotyczącego odbycia dwutygodniowej kwarantanny/pozostania w domu/w przypadku wyjazdów zagranicznych i krajowych do miejsc już objętych zagrożeniem. Informuję, że nieobecność jest z automatu usprawiedliwiana i nie ma wpływu na klasyfikację. Taki przypadek należy bezwzględnie zgłosić do dyrekcji szkoły.

Dyrekcja szkoły prosi o poważne potraktowanie komunikatów i bezwzględne stosowanie się do zaleceń i wskazań!
MKiDN
- informacje
i zalecenia
...więcej

Komunikat CEA
w sprawie "koronawirusa" ...więcej

Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania wycieczek i wydarzeń szkolnych ...więcej

Konferencji prasowa premiera Mateusza Morawieckiego dot. koronawirusa ...więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia
11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ...więcej

Minister Edukacji odpowiada na pytania o zawieszenie zajęć w szkołach
- 17 marca 2020 ...więcej

Rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2020 ...więcej

Komunikat CEA
w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
w szkołach artystycznych ...więcej

Wprowadzenie
w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń ...więcej