ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


DZIAŁANIA
SZKOŁYOgólne informacje
...więcej


Komunikat
Dyrektora
Szkoły ...więcej


Komunikat
Dyrektora Szkoły
w sprawie organizacji
pracy szkoły
w okresie
25.03-07.07.2020 r.


Procedura
bezpieczeństwa
na terenie
szkoły
od 01.06.2020 r.
...więcej

Oświadczenie ...więcejUWAGA!

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi informuje, że do końca roku szkolnego, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r realizowana będzie edukacja w formie zdalnej.

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się zdalne zakończenie roku szkolnego.

Stosowne komunikaty pojawią się na stronie szkoły.

W dniach 29 czerwca – 1 lipca odbędą się egzaminy praktyczne prac dyplomowych (harmonogram).

Uroczyste zakończenie roku dla maturzystów odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r – zdalnie.

Świadectwa i dyplomy można odbierać od 8 lipca 2020 r – w sekretariacie szkoły.
Termin odbioru prosimy ustalać telefonicznie.
Numer sekretariatu szkolnego (42) 651 23 13

Od 25 maja 2020 r. w szkole prowadzone będą konsultacje. Udział w konsultacjach uczeń ustala z nauczycielem.
Dyrekcja szkoły prosi o zapoznanie się z regulaminem bezpieczeństwa, który został wprowadzony dnia 18 maja 2020 r. i potwierdzenie tego faktu podpisaniem stosownego oświadczenia (załącznik nr 4 do regulaminu).
Konsultacje są prowadzone w warunkach dostosowanych do wymogów bezpieczeństwa opisanych w regulaminie.

Spotkania prowadzone wg harmonogramu:
- dla maturzystów - od 25 maja 2020 r.
- dla pozostałych uczniów - od 1 czerwca 2020 r.

Wszyscy uczniowie, którzy będą korzystać z konsultacji w szkole zobowiązanie są zapoznać się z regulaminem dotyczącym zasad bezpieczeństwa oraz potwierdzić to stosownym oświadczeniem.

Dni 8, 9, 10 oraz 12 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.


Dyrektor szkoły zarządza od 25 marca do 24 maja prace szkoły w formule edukacji zdalnej z zachowanie działania wszystkich jej zajęć edukacyjnych i dodatkowych form pracy.

Narzędziami do komunikacji są:

- dziennik Librus do podstawowej korespondencji i zapisów tematu oraz prowadzenia monitoringu frekwencji

- poczta internetowa – droga korespondencyjna

- telefony i komunikatory (w przypadkach, gdzie wspólnie z nauczycielem ustalone zostanie dla wszystkich ogólnodostępne narzędzie)

- portale i dyski zdalne typu classroomy

Praca zdalna będzie podlegała ocenie.

Do końca tygodnia (do 27 marca) nauczyciele przedstawią Wam krótki komunikat informujący o dostosowaniu przedmiotowego systemu oceniania do nowych warunków pracy zdalnej.

Frekwencja będzie liczona na podstawie terminowej realizacji wyznaczonych zadań.

W dniach 25 marca - 1 kwietnia przewidziano harmonogram wejścia uczniów zainteresowanych odbiorem swoich prac (przypominam - w wyjątkowych sytuacjach).

Zalecam jednak pozostanie w domach!

Dyrektor Kataryna Paliwoda
MKiDN
- informacje
i zalecenia
...więcej

Komunikat CEA
w sprawie "koronawirusa" ...więcej

Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania wycieczek i wydarzeń szkolnych ...więcej

Konferencji prasowa premiera Mateusza Morawieckiego dot. koronawirusa ...więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia
11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ...więcej

Minister Edukacji odpowiada na pytania o zawieszenie zajęć w szkołach
- 17 marca 2020 ...więcej

Rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2020 ...więcej

Komunikat CEA
w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
w szkołach artystycznych ...więcej

Wprowadzenie
w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń ...więcej