ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


DZIAŁANIA
SZKOŁYOgólne informacje
...więcej


Komunikat
Dyrektora
Szkoły ...więcej


Komunikat
Dyrektora Szkoły
w sprawie organizacji
pracy szkoły
w okresie
25.03-24.05.2020 r.Dyrektor szkoły zarządza od 25 marca do 24 maja prace szkoły w formule edukacji zdalnej z zachowanie działania wszystkich jej zajęć edukacyjnych i dodatkowych form pracy.

Narzędziami do komunikacji są:

- dziennik Librus do podstawowej korespondencji i zapisów tematu oraz prowadzenia monitoringu frekwencji

- poczta internetowa – droga korespondencyjna

- telefony i komunikatory (w przypadkach, gdzie wspólnie z nauczycielem ustalone zostanie dla wszystkich ogólnodostępne narzędzie)

- portale i dyski zdalne typu classroomy

Praca zdalna będzie podlegała ocenie.

Do końca tygodnia (do 27 marca) nauczyciele przedstawią Wam krótki komunikat informujący o dostosowaniu przedmiotowego systemu oceniania do nowych warunków pracy zdalnej.

Frekwencja będzie liczona na podstawie terminowej realizacji wyznaczonych zadań.

W dniach 25 marca - 1 kwietnia przewidziano harmonogram wejścia uczniów zainteresowanych odbiorem swoich prac (przypominam - w wyjątkowych sytuacjach).

Zalecam jednak pozostanie w domach!

Dyrektor Kataryna Paliwoda
MKiDN
- informacje
i zalecenia
...więcej

Komunikat CEA
w sprawie "koronawirusa" ...więcej

Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizowania wycieczek i wydarzeń szkolnych ...więcej

Konferencji prasowa premiera Mateusza Morawieckiego dot. koronawirusa ...więcej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia
11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ...więcej

Minister Edukacji odpowiada na pytania o zawieszenie zajęć w szkołach
- 17 marca 2020 ...więcej

Rozporządzenie MEN z dn. 20.03.2020 ...więcej

Komunikat CEA
w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych
w szkołach artystycznych ...więcej

Wprowadzenie
w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń ...więcej