ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Drugi
etap
przeglądu
wewnątrzszkolnegoWYNIKI 2 ETAPU PRZEGLĄDU WEWNĄTRZSZKOLNEGO
 Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY


W dniu 28 lutego (piątek) 2020 roku odbył się 2 Etap przeglądu wewnątrzszkolnego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z zakresu Rysunku, Malarstwa i RzeźbyBył to już ostatni sprawdzian umiejętności przed wytypowaniem trójki uczniów, którzy będą reprezentować szkołę podczas przeglądu w Katowicach w dniach: 17-18 kwietnia 2020 roku  Do drugiego etapu przeglądu przystąpiło 33 uczniów z klasy: III a LP, III b LP i klasy V OSSP

2 Etap przeglądu odbył się w dniach: 26, 27 lutego 2020 roku, a uczniowie w zależności od wybranego przedmiotu pracowali na Sali gimnastycznej, realizując prace z rysunku i malarstwa oraz w pracowni rzeźby – wykonując rzeźbę głowy w skali zbliżonej do1:1.  Był to pewien rodzaj testu podczas, którego uczniowie mogli pracować sami, bez wsparcia opiekuna oraz korekt nauczycieli prowadzących. Dzięki temu mogliśmy się przekonać jaka jest ich odporność na stres, kiedy muszą wykazać się samodzielnością, koncentracją, podejmując decyzję, realizując pracę podczas ośmiu godzin w formule przeglądu w Katowicach. Oczywiście uczniowie pracowali też pod kierunkiem swoich nauczycieli prowadzących, ale już w swoich pracowniach macierzystych.

Skład komisji oceniającej:
mgr Katarzyna Paliwoda – dyrektor szkoły
mgr Paweł Nowakowski – v-ce dyr. ds. artystycznych
mgr Marlena Szymczyk – nauczyciel rysunku i malarstwa
mgr Grażyna Olczyk -  nauczyciel rysunku i malarstwa
mgr Joann Kierzkowska-Kłys – nauczyciel rzeźby
mgr Tatiana Kamińska - nauczyciel rzeźby
mgr Wiesław Budziejewski - nauczyciel rysunku i malarstwa


Lista uczniów wytypowanych przez komisję do 3 Etapu przeglądu wewnątrzszkolnego: 

1. Zofia Safinowska, malarstwo, rysunek, kl. III b LP,
nauczyciel Grażyna Olczyk

2. Karolina Ciebiada, malarstwo, rysunek, kl. III b LP,
nauczyciel Marlena Szymczyk

3. Hanna Włodarczyk, malarstwo, rysunek, kl. III a LP,
nauczyciel Marlena Szymczyk

4. Katarzyna Tyrpiał, rysunek, rzeźba, kl. V OSSP,
nauczyciel Wiesław Budziejewski, Joanna Kierzkowska-Kłys

5. Maria Stefanek, rysunek, rzeźba, kl. III b LP,
nauczyciel Marlena Szymczyk, Joanna Kierzkowska-Kłys

6. Julia Solecka, rzeźba, rysunek, kl. III a LP,
nauczyciel Joanna Kierzkowska-Kłys, Marlena Szymczyk

7. Aleksandra Andrijewska, rzeźba, rysunek, kl. III b LP,  
nauczyciel Joanna Kierzkowska-Kłys, Marlena Szymczyk

Dyrekcja szkoły gratuluje uczniom i nauczycielom prowadzącym.
Życzymy dalszych sukcesów artystycznych

Paweł Nowakowski