ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Weekend
cudów


"Weekend cudów”

7 i 8 grudnia br. miał miejsce XIX finał „Szlachetnej Paczki”. Były to dwa magiczne dni, nazywane przez wolontariuszy „weekendem cudów”. Bo jak inaczej określić czas, kiedy to ludzie dzielą się dobrem z potrzebującymi? Dzięki otwartym sercom darczyńców, ich empatii i zrozumieniu – blisko 15 tysięcy rodzin otrzymało w tym roku pomoc i nadzieję na lepszą przyszłość.

„Szlachetna Paczka" to jeden z największych programów społecznych w Polsce, w którym konkretny człowiek pomaga wskazanej przez siebie osobie. Działa od 2001 roku. Przez ten czas wsparcie otrzymało ponad 150 tys. rodzin, a wartość pomocy przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

I my również zdecydowaliśmy się wziąć udział w „Szlachetnej Paczce”. Pamiętamy, że „rzeczą ważną w dobroci jest chcieć stać się dobrym”. Cieszymy się zatem, że wielu uczniów, rodziców i nauczycieli podzieliła się tym dobrem. Od 2 do 6 grudnia zebraliśmy dary, które przekazaliśmy wolontariuszom „Szlachetnej Paczki”. Akcję koordynowała Karolina Woszczyk.

Społeczność szkolna przynosiła rzeczy nowe, które zakupiła z myślą o potrzebujących rodzinach, a także używane, dzięki czemu zyskały one „nowe (u)życie”. Udało się uzbierać znaczącą ilość darów. Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” byli pozytywnie zaskoczeni hojnością darczyńców. Dziękujemy!

Karolina Woszczyk