ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSURozstrzygnięcie konkursu
"W poszukiwaniu praw obywatelskich.
Pierwsze konstytucje - amerykańska i konstytucja 3 maja"
Rok 2021, uchwałą Sejmu RP, został ustanowiony Rokiem konstytucji 3 maja. Dla przypomnienia znaczenia "Ustawy rządowej" sprzed 230 lat w naszej Szkole zorganizowany został konkurs "W poszukiwaniu praw obywatelskich. Pierwsze konstytucje- amerykańska i konstytucja 3 maja”.

W XVIII wieku, w duchu idei oświeceniowych, zaczęły powstawać akty prawne regulujące fundamenty ustroju państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Pierwszą “ustawą zasadniczą” była, ogłoszona w 1787 roku i, co niezwykłe, nadal obowiązująca, konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W ciągu ponad 2 stuleci wprowadzono do niej jedynie 27 poprawek! Drugą na świecie, a pierwszą w Europie była konstytucja 3 maja ustanowiona decyzją Sejmu Wielkiego w roku 1791. Funkcjonowała krótko, zaprzepaszczona przez burze dziejowe, jakie ogarnęły Rzeczpospolitą w końcu XVIII wieku. Pozostała jednak trwałym pomnikiem prób budowania nowoczesnego państwa i symbolem praw obywatelskich.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas: IA, IB, IIB, IIIa i IIIB. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, szczególnie, że pytania wcale nie były łatwe, a dotyczyły zarówno postanowień obu konstytucji, okoliczności ich wprowadzenia jak i odniesień w sztuce (m.in. do symboliki obrazu Jana Matejki "Konstytucja 3 maja 1791 roku").

Zwyciężczynią została MATYLDA SOWIŃSKA, uczennica klasy II B. Drugie miejsce zajęła Matylda Żyła z klasy IIB, 3 miejsce zaś ex aequo Natalia Indraszczyk z klasy IIIA oraz Bianka Grymowska z klasy II B. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i serdecznie gratulujemy laureatkom! Zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów podczas zakończenia roku szkolnego.

Organizatorki
Małgorzata Pilżys, Aneta Maciejewska-Jakś i Aneta Salamonowicz