ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Plener
jesienny


Plener jesienny – „Z naturą za pan brat”


Tegoroczny plener malarski odbył się na terenie Łodzi w dniach od 15 do 18 września. Ze względu na warunki pogodowe – piękne słońce i wysokie temperatury – Dyrekcja zorganizowała go tydzień wcześniej niż zwykle. Podczas czterech dni pleneru miejskiego uczniowie zmagali się z czasem, musieli bowiem zrealizować liczne zagadnienia plastyczne, które wyznaczyli im nauczyciele rysunku i malarstwa.A co było głównym celem pleneru? Najważniejsza stała się obserwacja natury – dzieła doskonałego, zachwycającego i bogatego w rozmaite formy. Uczniowie musieli uchwycić piękno przyrody – i przenieść je na płótno lub karton. Natura ma moc, która inspiruje. W głowach młodych artystów rodzą się myśli, które potrzebują zamanifestować się w postaci twórczych działań. I wtedy ważny staje się warsztat. Uczniowie zatem nie tylko studiowali rzeczywistość, interpretowali ją i rozwijali wyobraźnię, ale musieli nauczyć się także stosować właściwe środki wyrazu plastycznego (techniki malarskie lub rysunkowe).

W Łodzi jest wiele miejsc, które stanowią znakomite źródło inspiracji. Tym razem młodzież szukała jej:
- na Starym Cmentarzu – jednej z najważniejszych nekropolii (trójwyznaniowych) w Łodzi;
- na Starym Mieście (na Starym Rynku i w Parku Staromiejskim) – symbolu początków Łodzi przemysłowej;
- w Parku im. Józefa Piłsudskiego (w tzw. Parku na Zdrowiu) – największym kompleksie zieleni w Łodzi;
- w Parku Źródliska – zabytku (założonym w 1840 r. przez Karola Wilhelma Scheiblera), słynącym z wiekowych 300-letnich dębów;
- na Księżym Młynie – miejscu dawnej osady młyńskiej, w górnym biegu rzeki Jasień i prawego dopływu Neru.

Każde z wymienionych miejsc ma swój specyficzny charakter – i przez to stawia przed młodymi artystami inne wyzwania. Różnicuje skalę trudności, co daje się zauważyć w pracach uczniów. Z tego powodu uczestnictwo w plenerze malarskim jest ważnym elementem w kształceniu plastycznym. Każdy uczeń powinien skorzystać z możliwości, by „zanurzyć się” w przestrzeń, odkryć majestat i wspaniałość natury. A tegoroczny plener miejski pozwolił nie tylko eksplorować artystycznie „zielone miejsca”. Ważnym elementem prac stała się także industrialna architektura, która podkreśla charakter Łodzi.

Plener był szczególnie ważny dla uczniów klas drugich (IIa i IIb PLSP), którzy ćwicząc się w różnych technikach malarskich i rysunkowych, poszukiwali własnego języka plastycznego. Po raz pierwszy bowiem próbowali swoich sił w terenie. Dla pozostałych klas wzięcie udziału w plenerze stało się szansą na kształtowanie posiadanych już umiejętności. W pracach starszych uczniów można było dostrzec indywidualizm, oryginalne interpretacje widzianego pejzażu.

***

Dyrekcja dziękuje wszystkim opiekunom artystycznym, którzy w czasie pleneru dokonywali korekty prac uczniów oraz nauczycielom, którzy czuwali nad ich bezpieczeństwem. A młodym twórcom życzy sukcesów – pozytywnych ocen w czasie przeglądu!

Paweł Nowakowski
Karolina Woszczyk