ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Wiosenny
plener
malarski
czerwiec 2021
Wiosenny plener malarski
czerwiec 2021Plener malarski w Parku na Julianowie

Ostatni w procesie edukacji klasy V OSSP plener odbył się w Parku na Julianowie. Jego głównym założeniem było doskonalenie umiejętności obserwacji natury, stosowanie różnorodnych technik w szkicach detalu i pełniejszych kadrów. Atmosfera wyciszenia i refleksji sprzyjała pracy twórczej. Piękny park okazał się interesującym miejscem, w którym uczniowie znaleźli ciekawe motywy do swoich prac.

Trudnością okazało się budowanie przestrzeni i głębi w obrazie za pomocą różnych rodzajów perspektywy. Konieczne były częste i pogłębione korekty. W rezultacie wszyscy uczniowie zrealizowali prace, niektórzy na wysokim poziomie artystycznym. Godnym podkreślenia jest fakt, że wszyscy zrozumieli istotę szkicu jako szybkiej etiudy rysunkowej lub malarskiej, a nie małej formy studyjnej. A było to bolączką wielu plenerów. Na ten sukces złożyło się skupienie, ambicja, zaangażowanie i stosowanie się do korekt nauczyciela. Uczniowie zdali też egzamin z kultury osobistej. To był pracowity i miły czas. Cele pleneru zostały zrealizowane w pełni. 

~ Anna Czekay, opiekun artystyczny pleneru

* * *

Założeniem pleneru było przede wszystkim nabycie umiejętności obserwacji natury, stosowanie różnych technik w realizacji szkiców, jak i wykonanie pełnych kadrów malarskich. Uczniowie klasy IIIA LP wykonywali prace w Parku Julianowskim, w którym mogli obserwować zarówno detale roślinne, jak i szerokie plany malarskie – w tym relacje pomiędzy wodą a pełną roślinnością, drzewami i zespołami drzew.

Problemem okazało się bogactwo kolorów dojrzewającej i kwitnącej przyrody. Różnorodność barw i zależności pomiędzy nimi powodowały lekkie zagubienie w poszukiwaniu odpowiednich barw oraz budowaniu głębi obrazu. Jednak dzięki intensywnej pracy, sporej ilości korekt, w tym zbiorowych, plener należy zaliczyć do bardzo udanych, zarówno pod względem dydaktycznym, jak pod względem poszukiwania własnej formy wypowiedzi.

Uczniowie, jako osoby ambitne i pracowite, uzyskali bardzo dobre wyniki w realizowaniu postawionych sobie celów. Szkice i obrazy plenerowe okazały się niezwykle dojrzałe i dobrze rokujące na przyszłość. Należy też podkreślić wysoką kulturę osobistą uczniów oraz ich umiejętność zachowania się w miejscach publicznych.

~ Jacek Vogel, opiekun artystyczny pleneru

* * *

Dla klasy IIIC LP był to ostatni plener w cyklu kształcenia. Przez wszystkie dni mieliśmy słońca pod dostatkiem – na szczęście nie sprawdziły się zapowiedzi przelotnych opadów, co dało doskonały komfort pracy w warunkach, w których światło decyduje o tym, jak natura przedstawia swoje oblicze. Miejscem pleneru był Park Julianowski – teren ciekawy, zróżnicowany i dający możliwość znalezienia pięknych inspiracji do artystycznych wypowiedzi

Pierwszego dnia klasa wspólnie z wychowawczynią p. Marią Cielecką i opiekunem artystycznym przemieszczała się po parku, robiąc po drodze postoje w celu realizacji szkiców – szybkich zapisów z odwiedzanych miejsc, które w kolejnych dniach stały się podstawą do realizacji prac studyjnych. Jak zawsze, najważniejszym celem takiego pleneru była nauka prawidłowej obserwacji i postrzegania natury w jej prawdziwym kształcie, z zachowaniem bogactwa jej form. Poszukiwanie ciekawej kompozycji, budowanie przestrzeni, różnicowanie planów, uwzględnianie perspektywy linearnej i powietrznej, poszukiwanie środków wyrazu plastycznego oraz wykorzystanie różnych technik rysunkowych i malarskich – to następne etapy realizacji zadań plenerowych

Jestem bardzo zadowolona z pracy uczniów – pod wrażeniem ich zaangażowania uczniów, chęci pokazania prawdy, wydobycia piękna przyrody i uroku barw w zmienności oświetlenia. Realizowane prace zawierały oryginalne interpretacje i własne przemyślenia, zwłaszcza że uczniowie posługiwali się różnymi technikami rysunkowymi i malarskimi. Tegoroczny plener uważam za udany i kreatywny. Dawał niewątpliwie możliwość rozwoju wrażliwości, inspirowania się naturą i jej pięknem. Ważny był także fakt, iż stał się czasem szczególnej integracji młodzieży po trudnym okresie alienacji spowodowanej pandemią. Był wytchnieniem po okresie zdalnego nauczania.

~ Halina Chrapowicka-Ołubek, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski w Parku Poniatowskiego

Tegoroczny wiosenny plener malarski klasa IIIB LP realizowała w Parku Poniatowskiego w Łodzi. Tym razem mnie zlecono opiekę artystyczną grup, które uczą się w pracowniach: p. Grażyny Olczyk oraz p. Haliny Chrapowickiej-Ołubek. Przyznam, że to bardzo komfortowa sytuacja, gdyż osoby z tych pracowni prezentują dość szeroki wachlarz umiejętności warsztatowych oraz sporą biegłość w operowaniu językiem artystycznej wypowiedzi. Jak dla mnie, malarki z „doskoku”, zastępowanie takich nauczycielek było wysoko postawioną poprzeczką.

Na czym się skupiliśmy, aby nie wchodzić w drogę zaawansowanemu procesowi dydaktycznemu, aby zachować spójność metodyczną i aby dopełnić poznane już sposoby pojmowania krajobrazu w malarstwie?

Otóż, w obliczu spisanych celów i przekazanych w wytycznych do zajęć plenerowych, zaproponowałam uwrażliwienie na światło, w szczególności na to, które wypełnia przestrzenie między obiektami – drzewami a gruntem, pomiędzy koronami drzew, pomiędzy kępami traw, pomiędzy ptakami sennie pływającymi po powierzchni wody... Ważne było ustanowienie hierarchii – od najjaśniejszych fragmentów do całkowitego zaniku światła. W mojej, i niemal całej grupy, ocenie udało się sprostać wymogom formalnym, a w szczególności docenić wartość zjawisk dziejących się pomiędzy nimi. To ważne w malarstwie, bo przecież nic nie jest czarno-białe, gdy domeną rzeczywistości jest jej zmienność i różnorodność.

~ Joanna Kierzkowska-Kłys, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski na Starym Cmentarzu

W dniach od 7 do 11 czerwca br. odbył się na Starym Cmentarzu plener plastyczny dla klasy IIA LP. Opiekunami artystycznymi byli – p. Piotr Izydorczyk i p. Aleksandra Hetich, zaś funkcje organizacyjne i pedagogiczne pełniła p. Małgorzata Urbaniak. Tematem prac plenerowych stało się zagadnienie przestrzeni w pejzażu, w tym jej interpretacja za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej.

Zadaniem uczniów stało się doskonalenie umiejętności manualnych i warsztatowych poprzez wnikliwą obserwację i studiowanie natury oraz wybór odpowiednich środków wyrazu. Korekty pedagogów miały na celu nakierowanie ich uwagi na zagadnienia kompozycji, interesujące ujęcia perspektywy, wybór kadru, ale również uwrażliwianie młodzieży na specyfikę koloru w naturze i dobór takich środków, by uchwycić atmosferę sytuacji.

Plener miał również charakter zajęć integracyjnych. Jego założeniem było odbudowanie relacji w grupie, pomiędzy uczniami i nauczycielami po okresie pandemii i zajęć online. Myślę, że spełnił swoją artystyczną i społeczną rolę. Pozwolił uczniom wypowiedzieć się plastycznie i doskonalić swoje umiejętności, a także umożliwił wspólne spędzanie czasu, cieszenie się obecnością kolegów i koleżanek z klasy.

~ Aleksandra Hetich, opiekun artystyczny pleneru

* * *

Należało wykonać jedną pracę studyjną w dowolnej technice malarskiej oraz minimum dziesięć szkiców rysunkowych i malarskich. Celem pleneru było zagadnienie przestrzeni w naturze i w obrazie. Grupa uczniów skupiła się na wykonaniu pracy malarskiej grobowca Karola Scheiblera. Interesował ją kontrast w przestrzeni, który wynikał z detali architektonicznych grobowca pozostających w opozycji do otaczającej przyrody. Zagadnienie to rozwinęło umiejętności manualne i warsztatowe uczniów, a także nauczyło ich obserwacji i studiowania natury.

Młodzież zapoznała się ze sposobami przedstawiania przestrzeni, nastroju i klimatu miejsca, w którym tworzyła. Studium architektury sakralnej w połączeniu ze studiowaniem przyrody pozwolił uczniom na wykorzystanie poznanych do tej pory środków przekazu plastycznego. Pogoda oraz warunki sprzyjały pracy oraz analizowaniu wybranych zagadnień. Powstały bardzo interesujące i różnorodne prace. Każdy uczeń starał się pokazać w subiektywny sposób temat ćwiczenia. Mogę zatem stwierdzić, że wszystkie cele i założenia pleneru zostały spełnione.

~ Piotr Izydorczyk, opiekun artystyczny pleneru

* * *

Plener rysunkowo-malarski klasy IA PLSP odbył się na terenie Cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ulicy Ogrodowej 43 w Łodzi. Uczniowie po raz pierwszy mierzyli się z tak trudnym, pracochłonnym i wieloetapowym zadaniem plastycznym. Pracowali  jednak z dużym zaangażowaniem. Otworzyli się na nowe wyzwania – na pracę w plenerze, artystycznie interpretując naturę.

Zagadnienia związane z obserwacją przyrody i architektury, z różnymi aspektami perspektywy oraz kompozycji w przestrzeni znalazły swoje odzwierciedlenie w pracach rysunkowych i malarskich, które uczniowie tworzyli z pasją. Młodzi artyści nie bali się trudnych tematów i z odwagą podejmowali się nowych wyzwań twórczych w różnych technikach związanych z rysunkiem i malarstwem (ołówek, węgiel, piórko, pastel, tusz, akwarela czy akryl).

W wielu szkicach i pracach studyjnych ich autorom udało się nie tylko „udokumentować” otoczenie, ale również uchwycić ulotność chwili, zapisując niezwykły nastrój i klimat miejsca, pełen zadumy i refleksji nad ulotnością ludzkiego życia. Podsumowaniem działań były korekty indywidualne i zbiorowe realizowane każdego dnia. Zadania pleneru zostały w pełni zrealizowane. Prace uczniów oceniono wysoko i – trzeba przyznać – dostarczyły one wiele satysfakcji ich autorom.

Plener rysunkowo-malarski okazał się bardzo dobrym pomysłem. Dał dużą motywację uczniom klasy pierwszej do dalszej pracy. Przyniósł ponadto wymierne owoce artystyczno-dydaktyczne. Myślę, że należy go kontynuować jako stały punkt kalendarza wydarzeń plastycznych w naszej szkole.

~ Tomasz Ciechanowski, opiekun artystyczny pleneru

Plener malarski w Parku na Zdrowiu

W dniach od 7 do 11 czerwca br. plener klasy IB PLSP odbył się w Parku im. Józefa Piłsudskiego. Jego celem było wprowadzenie uczniów w świat piękna natury i jej bogactwa. Realizacja zadań plenerowych polegała głównie na nauce obserwacji oraz wykonywaniu pierwszych szkiców i ewentualnie prac studyjnych. Nie był to plener obowiązkowy, dlatego ustalono, że najmłodsi uczniowie będą wykonywać głównie szkice w różnych technikach rysunkowych i malarskich. Istniała także możliwość realizacji prac studyjnych na wybranym przez siebie formacie. Wszystko zależało od umiejętności uczniów oraz ich chęci do podejmowania wyzwań.

Obserwacja skłaniała do wykonania prac, których tematami były – detal wybranych fragmentów natury oraz odwzorowanie obserwowanej przestrzeni. Prace powstawały w różnorodnych technikach (ołówku, węglu, kredce, akwareli, akrylu). Młodzież mogła zapoznać się z zagadnieniami pleneru, doskonalić umiejętności manualne i warsztatowe, a także doświadczyć, czym jest praca w otwartej przestrzeni.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizacje plastyczne, próbowali sił w nowych tematach i technikach, a także wytrwale podejmowali się nowych wyzwań dotyczących wielu zagadnień (różnicowania środków wyrazu, perspektywy, budowy planów czy posługiwania się różnymi narzędziami). Korekty i omówienie prac następowały w trakcie i na zakończenie każdego dnia plenerowego, ponadto na zakończenie samego pleneru.  Uczniowie otrzymali wskazówki do dalszych działań. Prace zostały ocenione ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania i podejmowanego wysiłku.

Wydarzenie czerwcowe to przedsmak pleneru obowiązkowego, który czeka uczniów w przyszłym roku szkolnym (w klasie drugiej). Było to doświadczenie o ważkim znaczeniu, pomocne w kształtowaniu pewności siebie, a także rozumienia oraz stopniowego przyswajania zagadnień plastycznych. Obcowanie ze sztuką i naturą stało się również cenne dla odnowienia relacji i integracji klasowej po długiej rozłące i zajęciach zdalnych.

~ Marlena Szymczyk, opiekun artystyczny pleneru
~ Paweł Nowakowski, opiekun artystyczny pleneru

* * *

Tematem wiosennego pleneru dla klasy IIB PLSP były zagadnienia przestrzeni w naturze i obrazie, a także jej interpretacja za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej. Celem stało się doskonalenie umiejętności manualnych i warsztatowych poprzez wnikliwą obserwację, a także studiowanie natury i rzeczywistości. Park im. Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu nie został wybrany przypadkowo. Młodzież miała okazję przebywać na świeżym powietrzu (po długim okresie nauczania zdalnego i izolacji społecznej), obserwować zjawiska fizyczne zachodzące w naturze oraz przekładać je na język plastyczny.

Zajęcia przebiegały zgodnie z założeniami. Uczniowie stosowali się do ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i zachowania na terenie rozległego parku. Z ogromnym zapałem i entuzjazmem przystąpili do realizacji zadań. Jednak, trzeba przyznać, już na początku napotykali wiele trudności. Pojawiły się kłopoty z koncentracją uwagi, wyborem kadru czy ustaleniem kompozycji. Różnorodność kształtów, form i bogactwa kolorów była trudna do zakomponowania na określonym formacie. Pracę komplikowało także zmieniające się światło.

Tworzenie w otwartej przestrzeni uświadomiło uczniom złożoność wielu zjawisk i działań plastycznych, które należy podejmować bardzo szybko, realizując prace rysunkowe i kolorystyczne, w tym sporządzając szkice plenerowe. Interpretacja przestrzeni za pomocą perspektywy linearnej, kolorystycznej i powietrznej jest bardzo trudna. Uczniowie znają zasady budowania przestrzeni, ale mają trudności z ich zastosowaniem w kompozycji malarskiej. Realizacja tych zagadnień wymagała podejmowania wielu prób, wprowadzania zmian i korekt.

Duże problemy sprawiał również dobór środków wyrazu plastycznego, dzięki którym możliwe jest oddanie charakteru, faktury i struktury liści, a także bryły korony drzew. Kłopotliwe okazało się ponadto zastosowanie właściwych rozwiązań kolorystycznych. Jednak mimo trudności uczniowie studiowali wodę, bujną roślinność i architekturę, próbując uchwycić pogodę, porę dnia, nastrój i klimat miejsca, w którym tworzyli.

Sporządzanie szkiców jako samodzielnej wypowiedzi plastycznej także sprawiało wiele kłopotów. Nie były to wprawdzie małe formy studyjne, jakie powstawały podczas pleneru jesiennego, ale swobodne wypowiedzi rysunkowo-malarskie o charakterze lapidarnej notatki plastycznej (w odniesieniu do zaobserwowanych kształtów, zjawisk, wrażeń, własnych odczuć i emocji artystycznych). Napotykane trudności nie zniechęcały jednak uczniów do podejmowania kolejnych wyzwań. Chętnie wprowadzali zmiany, proponowali nowe rozwiązania i uczyli się na popełnianych błędach. Wykonana praca zaowocowała wzrostem umiejętności manualnych i warsztatowych, a także wpłynęła na świadomość artystyczną uczestników pleneru.

Opiekę nad jego uczestnikami sprawowała p. Agnieszka Sowińska, z ogromną troską i empatią monitorując pracę uczniów. Wspierała ich i mobilizowała do pracy. Prowadziła także rozmowy wzmacniające poczucie wartości i możliwości swoich wychowanków. Dzięki temu powstały bardzo ciekawe kompozycje rysunkowe i malarskie. Cele zajęć plenerowych zostały w pełni zrealizowane, zarówno te artystyczne, jak i integracyjne.

~ Grażyna Olczyk, opiekun artystyczny pleneru