ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Konkursy


Wyniki konkursu
na grafikę pod hasłem

"Polsce – służyć,
Europę – tworzyć,
świat – rozumieć"

  


Laureaci konkursu na grafikę pod hasłem
"Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć"

Komisja ds. oceny i wyboru najlepszych projektów zgłoszonych w ramach konkursu na grafikę komputerową pod hasłem Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć, zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla uczniów liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, podczas posiedzenia w dniu 14 marca 2013 r. dokonała oceny 50 projektów grafik nadesłanych na konkurs.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, Komisja przyznała 3 równorzędne nagrody oraz 4 główne wyróżnienia. Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić 27 innych projektów poprzez zamieszczenie ich w katalogu multimedialnym, który w postaci płyty zostanie dołączony do ‘Computer Arts’ – magazynu branżowego, będącego patronem prasowym konkursu.

Wyróżnienie główne
- Małgorzata Romecka klasa 1 b
pracownia technik graficznych mgr. Piotra Izydorczyka

Wyróżnienia publikacją prac w katalogu
- Ewelina Wojtyniak klasa 1 b
pracownia technik graficznych mgr. Piotra Izydorczyka