ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Nagrody
przyznane przez:

Marszałka
Województwa
Łódzkiego


Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego


Prezesa
Rady
Ministrów


Dyrektora
Centrum
Edukacji
Artystycznej
  


Rok 2016

Stypendia za wyniki w nauce otrzymują:
- Martyna Szymańska - klasa VI OSSP
- Abigali Frączek - klasa IV B LP
- Joanna Pachocka - klasa IV B LP
- Aleksandra Pieniążek - klasa IV OSSP


Rok 2012

Stypendia za wyniki w nauce otrzymują:
- Stefańska Adrianna - klasa II B LP
- Kaczmarzyńska Natalia - klasa II B LP
- Masztakow Karolina - klasa II B LP
- Marczewska Magdalena - klasa IV LP
- Rolewski Ireneusz - klasa IV LP