ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Nagrody
przyznane przez:

Marszałka
Województwa
Łódzkiego


Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego


Prezesa
Rady
Ministrów

Dyrektora
Centrum
Edukacji
Artystycznej
  


Rok 2017

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów za najlepszą średnią ocen w roku szkolnym 2016/2017 odbyła się w piątek 17 listopada 2017 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali:
- Natalia Kawczyńska, kl. III b LP
- Paweł Nowak, kl. VI OSSP


Rok 2016

Abigail Frączek
IV B LP
Aleksandra Pieniążek
IV OSSP


Rok 2013

Uroczystość odbyła się 22 listopada o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi,
ul. Czajkowskiego 14.
Stypendia otrzymali uczniowie z rąk wicewojewody łódzkiego Pawła Bejdy i łódzkiego kuratora Jana Kamińskiego.
- Nie dosyć, że jesteście młodzi i piękni, to jeszcze mądrzy. To dla mnie zaszczyt, że mogę być z Wami
i wręczyć stypendia Prezesa Rady Ministrów. Ale nie jest to jedynie Wasz sukces, bo na niego składa się również praca nauczycieli, którym dziękuję za oddanie i za wszystko, co robią dla młodych i zdolnych ludzi – powiedział wicewojewoda łódzki.

Polski Rząd dużą wagę przywiązuje do nauki. Chylę czoło przed wysokimi średnimi ocen, wynikami
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – to jest wasz ogromny sukces – zwrócił się do zdolnej młodzieży łódzki kurator oświaty.

Wszystkim czas umilali, piosenkami oraz występem chóru szkolnego, uzdolnieni muzycznie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi.

Z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały:
- Aneta Proszowska – klasa V OSSP, za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia artystyczne;
- Natalia Kaczmarzyńska – klasa III LP, za wysoką średnią ocen.

 ... zapraszamy do galerii


Rok 2011

W XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Kamila Baczyńskiego w Łodzi odbyło się wręczenie dyplomów za bardzo dobre wyniki w nauce do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Laureatami z ramienia naszej szkoły byli uczniowie: Magdalena Marczewska (II LP) i Damian Woliński (V OSSP). Obecni byli przedstawiciele władz na szczeblu województwa oraz Kuratoriu Oświaty w Łodzi.

galeria:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16