Biblioteka

Godziny otwarcia:
PN: 11.00 – 16.00
WT: 9.00 – 14.00
ŚR: 11.00 – 16.00
CZ: 9.00 – 14.00
PT: 9.00 – 14.00

 


 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Z biblioteki mają prawo korzystać:
– uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych,
– nauczyciele,
– pozostali pracownicy szkoły,
– rodzice.

3. Biblioteka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi współpracuje z rodzicami w następujących płaszczyznach:
– rodzice mogą w bibliotece zapoznać się z podstawowymi dokumentami prawnymi, w oparciu o które funkcjonuje szkoła,
– za pośrednictwem Rady Rodziców przekazać środki finansowe.

4. Biblioteka szkolna współpracuje z następującymi bibliotekami:
– Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego,
– Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych,
– Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbińskiego,
– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Marszałka J. Piłsudskiego,
– biblioteki rejonowe.

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza stanowią załącznik do Statutu:
– gromadzenie, opracowywanie, konserwacja oraz selekcja zbiorów,
– tworzenie i modernizowanie warsztatu informacyjno-wychowawczego biblioteki,
– rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
– organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
– sporządzanie raportu z badań losów absolwentów na podstawie danych dostarczonych przez wychowawcę,
– planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,
– sprawowanie opieki nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
– uzgadnianie przynajmniej raz w roku stanu majątkowego z księgowością Zespołu.