Dokumenty szkoły

Podstawy prawne:

https://www.gov.pl/web/cea/akty-prawne

Statut (Pobierz)

Zgoda przełożonych na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej (Pobierz)
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego  LIBRUS (Pobierz)

Szkolny zestaw podręczników (Pobierz)

Druk usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych (Pobierz)

Wniosek o zwolnienie z zajęć lekcyjnych (Pobierz)

Egzamin maturalny
Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można uzyskać ze strony internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/