Dokumenty szkoły

Podstawy prawne:

https://www.gov.pl/web/cea/akty-prawne

Statut (Pobierz)

Zgoda przełożonych na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej (Pobierz)
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego  LIBRUS (Pobierz)

Szkolny zestaw podręczników (Pobierz)

Druk usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych (Pobierz)

Wniosek o zwolnienie z zajęć lekcyjnych (Pobierz)

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (Pobierz)

Rozszerzenia
Deklaracja wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym (Pobierz)
Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (Pobierz)

Egzamin dyplomowy
regulamin egzaminu dyplomowego (Pobierz)
struktura egzaminu dyplomowego (Pobierz)
procedury egzaminu dyplomowego (Pobierz)

Egzamin maturalny
Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można uzyskać ze strony internetowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Wycieczki/plenery
regulamin wycieczek i plenerów (Pobierz)
regulamin archiwizacji (Pobierz)
karta uczestnika wycieczki/pleneru (Pobierz)
karta wycieczki (Pobierz)
lista uczestników (Pobierz)
standardy plenerów (Pobierz)

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast