ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Egzamin
dyplomowy - procedury

regulamin egzaminu dyplomowego
struktura
kanon dzieł   


Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych.

1. Uczeń kończy szkołę artystyczną po zdaniu egzaminu dyplomowego.

2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest uczeń, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 9 b pkt. 4.4 (patrz statut szkoły).

3. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, powołana w danej szkole w składzie:
- przewodniczący,
- dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym,
- egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.

4. Na ocenę egzaminacyjną z części praktycznej egzaminu dyplomowego składa się:
- zgodność tematu pracy ze specjalizacją,
- wartość artystyczna pracy,
- prezentacja i obrona merytoryczna pracy,
- przy pracy zespołowej – zakres wykonywanych prac,
- ocena z rysunku,
- ocena z malarstwa.