ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Egzamin
dyplomowy - struktura

regulamin egzaminu dyplomowego
procedury
kanon dzieł   


Egzamin dyplomowy obejmuje:

- część praktyczną, polegającą na:

• prezentacji prac z zakresu rysunku i malarstwa, kopii wybranego dzieła oraz obronie pracy dyplomowej z zakresu kształconej specjalności artystycznej dla słuchaczy Policealnego Studium Plastycznego,

• prezentacji prac z zakresu rysunku i malarstwa oraz obronie pracy dyplomowej z zakresu kształconej specjalności artystycznej dla uczniów Liceum Plastycznego,

• prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu rysunku i malarstwa oraz sztuki stosowanej dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego,

- część ustną z historii sztuki.