ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 
Cykl
działań
ekologicznych
dla
uczniów
Zespołu
Państwowych
Szkół
Plastycznych
w ŁodziSprawozdanie
z pleneru
malarsko-rysunkowego
w Walewicach
wraz z dokumentacją zdjęciową.

Wizyta w Walewicach
- podsumowanie.
Cykl działań ekologicznych
dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi
Opis projektu.


http://www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 25 000,00 zł
dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
22 000,00 zł


Projekt ekologiczny podzielono na części. Na terenie szkoły został zrealizowany etap przygotowawczy, następnie na obszarze gminy Bielawy – realizacji i podsumowania. Na początku nauczyciele omówili z uczniami specyfikę gminy Bielawy, aby przygotować młodzież do świadomego uczestnictwa w zaplanowanych działaniach ekologicznych. Kolejnym krokiem był udział w plenerze malarskim w Pałacu i Stadninie Koni w Walewicach. Prowadzili go wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. Zbigniew Dudek oraz prof. Jarosław Chrabąszcz).

W czasie pleneru każdy z uczniów był zobowiązany do przyjrzenia się i dostrzeżenia tego, co odróżnia Walewice od innych miejsc, a także do umiejętnego wykonania szkiców kompozycyjnych. Jak zawsze, najważniejszym celem pleneru stała się nauka prawidłowej obserwacji i postrzegania natury w jej prawdziwym kształcie z zachowaniem bogactwa form rysunku. Istotne było poszukiwanie ciekawej kompozycji, budowanie przestrzeni i różnicowanie planów z uwzględnieniem perspektywy powietrznej i odpowiednich środków wyrazu plastycznego. Wykładowców i młodzież wspierał Józef Panfil, wybitny artysta i Ambasador Łódzkiego Plastyka.

Podsumowaniem projektu ekologicznego będzie wystawa poplenerowa na terenie zabytkowego Pałacu w Walewicach. W czasie wernisażu zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna składająca się ze zdjęć dokumentujących cykl działań ekologicznych. Dodatkowo reprodukcje najciekawszych prac znajdą się w kalendarzu na kolejny rok.


Agnieszka Hermel
Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski