ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 
Cykl
działań
ekologicznych
dla
uczniów
Zespołu
Państwowych
Szkół
Plastycznych
w Łodzi

Cykl działań ekologicznych
dla uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi
I. Opis projektu.


http://www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 25 000,00 zł
dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
22 000,00 zł


Projekt ekologiczny podzielono na części. Na terenie szkoły został zrealizowany etap przygotowawczy, następnie na obszarze gminy Bielawy – realizacji i podsumowania. Na początku nauczyciele omówili z uczniami specyfikę gminy Bielawy, aby przygotować młodzież do świadomego uczestnictwa w zaplanowanych działaniach ekologicznych. Kolejnym krokiem był udział w plenerze malarskim w Pałacu i Stadninie Koni w Walewicach. Prowadzili go wykładowcy z Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. Zbigniew Dudek oraz prof. Jarosław Chrabąszcz).

W czasie pleneru każdy z uczniów był zobowiązany do przyjrzenia się i dostrzeżenia tego, co odróżnia Walewice od innych miejsc, a także do umiejętnego wykonania szkiców kompozycyjnych. Jak zawsze, najważniejszym celem pleneru stała się nauka prawidłowej obserwacji i postrzegania natury w jej prawdziwym kształcie z zachowaniem bogactwa form rysunku. Istotne było poszukiwanie ciekawej kompozycji, budowanie przestrzeni i różnicowanie planów z uwzględnieniem perspektywy powietrznej i odpowiednich środków wyrazu plastycznego. Wykładowców i młodzież wspierał Józef Panfil, wybitny artysta i Ambasador Łódzkiego Plastyka.

Podsumowaniem projektu ekologicznego będzie wystawa poplenerowa na terenie zabytkowego Pałacu w Walewicach. W czasie wernisażu zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna składająca się ze zdjęć dokumentujących cykl działań ekologicznych. Dodatkowo reprodukcje najciekawszych prac znajdą się w kalendarzu na kolejny rok.


II. Sprawozdanie z pleneru malarsko-rysunkowego w Walewicach wraz z dokumentacją zdjęciową:

Termin pleneru: od 10 do 14 września 2018 roku;

Opieka merytoryczna:
- mgr Paweł Nowakowski, wicedyrektor ds. artystycznych;
- mgr Agnieszka Wesołowska, nauczyciel rzeźby;

Cel projektu: nagroda dla uczniów wyróżniających się wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami artystycznymi;

Uczestnicy pleneru: uczniowie z klas: IV OSSP, V OSSP, IIA LP, IIB LP, IIIA LP, IIIB LP, IVA LP, IVB LP.

Plener w Walewicach był nietypowy. Dotyczył bowiem obserwacji fauny i flory, bioróżnorodności, którą można zaobserwować na terenie gminy Bielawy. Sam wyjazd został poprzedzony wykładem przeprowadzonym przez p. Elżbietę Kacprzak, która zaprezentowała uczniom specyfikę krajobrazu w dolinie rzeki Bzury. Uwzględniła ona w swojej prezentacji aspekt historyczno-krajobrazowy miejsca.

Walewice mają swoją bogatą historię. Związane są z XVIII-wiecznym pałacem, który swego czasu należał do Marii Walewskiej. Kojarzą się także z największą w Polsce stadniną koni rasy półkrwi angloarabskiej i z doskonałym zapleczem jeździeckim. To tutaj znajduje się obwód łowiecki obfitujący w daniele, jelenie, sarny i dziki. Łąki i lasy łęgowe nad Bzurą są siedliskiem dzikiego ptactwa i wodnych zwierząt. Miłośnicy przyrody mogą obserwować w Walewicach norki i bobry, które właśnie w tym miejscu budują swoje żeremie, a ornitolodzy, zadomowione na ekologicznych obszarach – orły bieliki. Jesienią natomiast mają okazję śledzić liczące po kilka tysięcy ptaków stada żurawi, szarych gęsi i łabędzi, które w Walewicach odpoczywają, udając się na zimowiska.

Architektura pałacowa oraz otaczająca natura zachęcały do pracy twórczej. Młodzi artyści wykonywali szkice, obrazy malarskie i rysunkowe. Robili to m.in. pod czujnym okiem Józefa Panfila, jednego z najbardziej znanych polskich pejzażystów i Ambasadora Łódzkiego Plastyka. Malarz nie tylko prezentował własną twórczość, ale także analizował wykonane przez uczniów prace. Dzięki tym korektom dowiadywali się, jak należy komponować czy kadrować fragmenty natury, a także, jak posługiwać się kolorem. To oczywiście rzeczy, o których uczniowie dowiadują się w szkole, jednak wskazówki uznanego artysty zawsze są cenną lekcją.

Uczestnicy wyjazdu zostali zakwaterowani w Pałacu w Walewicach. Każdego dnia realizowali inne zadania. Było to możliwe również dzięki artykułom plastycznym, które otrzymali od sponsora. Warto dodać, że program pleneru był na tyle dynamiczny i urozmaicony, że dostarczał wielu wrażeń. Wśród licznych atrakcji znalazły się spotkania z pracownikami Nadleśnictwa Grotniki i Stadniny Walewice, wykłady nauczycieli Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, a także warsztaty plastyczne oraz fotograficzne z dziećmi i młodzieżą (ze Szkoły Podstawowej w Oszkowicach oraz z Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Bielawach). Podsumowaniem pleneru było ognisko i wycieczki. W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili wioskę prehistoryczną i pałac w Goślubiu, w którym wychowywał się Jan Chęciński (autor libretta „Straszny dwór”). Budynek zaprojektowano w stylu klasycystycznym. Jest on otoczony pięknym parkiem (projekt Hipolita Cegielskiego). Uczniowie zwiedzili także zamek w stylu gotyckim położony we wsi Oporów pod Kutnem.

Jak widać – Walewice i okolice – zachwycają nie tylko historyków, myśliwych, biologów czy ornitologów, ale również artystów. Dlaczego? Tamtejszy pejzaż jest na tyle inspirujący, że stanowi natchnienie dla wielu malarzy i rysowników. Tę wenę odnaleźli również uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi. Plener w Walewicach na pewno zapisał się w ich pamięci. Wyjazd był okazją do tego, by pogłębić swoje zainteresowania i rozwinąć umiejętności plastyczne, a także szansą, by spotkać ludzi, którzy „zarażają” pasją i miłością do natury lub sztuki.


***

Serdeczne podziękowania dla p. Katarzyny Paliwody, dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi za inicjatywę i pomoc przy organizacji projektu oraz dla p. Agnieszki Hermel, koordynatora projektu. Szczególne podziękowania dla p. Małgorzaty Wierzbickiej, prezesa Stadniny Koni w Walewicach, dzięki której uczniowie ZPSP mogli gościć w Pałacu w Walewicach, a także dla osób, które zaangażowały się w przebieg projektu.


Agnieszka Hermel
Karolina Woszczyk
Paweł Nowakowski

Zapraszamy do galerii: ...więcej