Fotografia artystyczna

Fotografia artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Fotografia i film. Uczeń, w procesie kształcenia, zdobywa wiedzę z zakresu historii fotografii, techniki i technologii klasycznego obrazu fotograficznego. Poznaje możliwości nowoczesnych narzędzi cyfrowych, fotografowania i tworzenia obrazów za pomocą nowoczesnych programów komputerowych. Fotografia artystyczna dzisiaj to również elementy ruchomego obrazu budowanego z cyfrowych zdjęć, narracja, montaż, prezentacja, publikacja. Zagadnienia kompozycji obrazu i przestrzeni. Obcowanie za światłem i cieniem. Poszukiwanie symboliki w obrazie. Wyrażenie emocji w zamrożonym kadrze. Kształcenie w zakresie tej specjalności przygotowuje ucznia do podjęcia pracy oraz do nauki na poziomie akademickim.