Historia Szkoły

Historia Szkoły

9.02.1945 r.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, to jedna z największych tego typu szkół państwowych w Polsce.
Jej historia sięga 1 września 1945 roku – dwa dni po wyzwoleniu Łodzi władze miasta wydają polecenie zorganizowania średniej szkoły artystycznej.

wiecejikona

Informacja o patronie

1882-1932

Józef Tadeusz Makowski urodził się 29 stycznia 1882 roku w Oświęcimiu.
Szkołę powszechną w Wilamowicach ukończył w 1893 roku z wynikiem celującym. Marzeniem jego ojca, skromnego urzędnika kolejowego było wykształcenie syna na matematyka.

więcejikona

Dyrektorzy

9.02.1945 r.

LUDWIK TYROWICZ wybitny malarz, grafik, twórca ekslibrisów, uczeń Kazimierza Sichulskiego i Władysława Skoczylasa (ojca polskiej szkoły drzeworytu), 1930-39 profesor grafiki użytkowej we Lwowie, członek legendarnych przedwojennych grup: „artes” – polskich „surrealistów” oraz „Ryt” – stowarzyszenia drzeworytników zostaje pierwszym dyrektorem Państwowej
Szkoły Przemysłu Artystycznego.

więcejikona

1