Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

REKRUTACJA / INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

SPECJALNOŚCI I SPECJALIZACJE
OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH PIERWSZCH
LICEUM PLASTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019KOMUNIKAT:

1. Informujemy, że w dokumentacji dla osób, które zdały
egzamin wstępny do Liceum Plastycznego,
(nabór na rok szkolny 2018/2019),
NIE JEST WYMAGANA KARTA SZCZEPIEŃ

2. Podania dotyczące zmiany specjalności i specjalizacji będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 14 sierpnia 2018 r.


Stało się!
Po intensywnych miesiącach nauki
przyszedł czas na upragnione wakacje.

Z tej okazji

Dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi

życzy wszystkim udanego wypoczynku
– słońca, które opromieni Państwu każdy dzień,
stając się źródłem uśmiechu i doskonałego humoru,
wytchnienia od pracy
– by letni deszcz, spacery po złocistych plażach
lub po monumentalnych górach,
szum mórz lub lasów
sprawiły, że poczujecie Państwo ukojenie i spokój,
tak potrzebne do tego, by czerpać radość z życia.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł.
Świadczenie wypłacane jest każdemu dziecku uczącemu się
w szkole (do ukończenia 20. roku życia) i dzieciom niepełnosprawnym (do ukończenia 24. roku życia).
Przysługuje ono niezależnie od posiadanego dochodu. ...więcej
Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży „Mały Makuś”


Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej XI edycji konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a także do ośrodków kultury.
Celem konkursu jest rozwijanie wśród uzdolnionych młodych ludzi umiejętności obserwacji natury i jej twórczej interpretacji, wreszcie refleksji nad otaczającym światem. ...więcejRemont wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im.Tadeusza Makowskiego w ŁodziKrótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest remont pomieszczeń oraz wymiana
i uzupełnienie wyposażenia na potrzeby Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi,
w szczególności obejmujące pracownie projektowania multimedialnego.
Wyremontowana zostanie także sala gimnastyczna wraz prowadzącymi do niej korytarzami.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont korytarzy
i klatek schodowych, a także wymiana oświetlenia galerii.
W ramach wniosku dokonana zostanie wymiana sieci komputerowej wraz z uzupełnieniem niezbędnych urządzeń.

źródło dofinansowania:

Program INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


kwota uzyskanego dofinansowania: 285 000,00 zł

termin realizacji zadania: 01.07.2018-31.10.2018Drodzy uczniowie, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele
- nasza szkoła otrzymała środki na dalszą modernizację.
To ogromny sukces Pani Dyrektor, która nie szczędzi sił, by szkoła zmieniała swoje wnętrza, tworząc je bardziej nowoczesnymi
i dostosowanymi do naszych potrzeb.
Na bieżąco będziemy informować o zmianach w naszej szkole. Pozdrawiamy przyjaciół i sympatyków szkoły.

Link do wyniku naboru w projekcie:
http://www.mkidn.gov.pl/…/20180326_Tabela_ISA_publikacja.pdf

Dyrekcja zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli
do współpracy w projektowaniu przytulnego i nowoczesnego wnętrza szkoły.
AMBASADOR
ŁÓDZKIEGO
PLASTYKA
ZAWÓD
PLASTYK

2018 Rokiem
Ireny Sendlerowej


Uroczyste
rozpoczęcie
roku szkolnego
2018/2019

- 03.09.2018. o godz. 10.00
Komunikat w sprawie egzaminu dyplomowego
w szkołach artystycznych
w roku szkolnym 2017/2018
Uprzejmie informujemy, że egzamin dyplomowy w szkołach artystycznych odbywa się w roku szkolnym 2017/2018
na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów publicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258).

Obecnie trwają prace nad nowymi przepisami rozporządzenia MKiDN ws. oceniania, klasyfikowania
i promowania, jednak ich ostateczny kształt będzie znany pod koniec grudnia br.Modernizacja
i termomodernizacja
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego
w Łodzi

              ...czytaj więcejOdpłatność za naukę cudzoziemców ZARZĄDZENIE MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki
w publicznych szkołach artystycznych
oraz za udzielane świadczenia w publicznych
placówkach zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom szkół artystycznych
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia.

Treść Zarządzenia:
             ... czytaj więcej

WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcej


WAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1