Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych na stronie serwisy internetowe ZPSP używają plików cookies. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INFO

ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

Konkursy


Wydarzenia


KalendariumBIENNALE SZTUKI KOMPUTEROWEJ

KONKURS
IM. T. MAKOWSKIEGO

MAKUSIE

MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE

ŚW. FAUSTYNA
- PATRONKA ŁODZI

SUKCES UCZENNICY NASZEJ SZKOŁY

- SONI SKOWRONEK -

W III ETAPIE OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU
Z RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY
w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby w Katowicach.

...więcej

Lista Kandydatów przyjętych
do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2017/2018
- po egzaminie uzupełniającym

- lista uzupełniająca


Lista Kandydatów przyjętych
do Liceum Plastycznego na rok szkolny 2017/2018

- lista - strona 1 z 2
- lista - strona 2 z 2


Ogólnopolskie Biennale
Wyróżnionych Prac Dyplomowych DYPLOM 2017


Biennale odbędzie się w Zespole Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. ...więcej


Warsztaty rzeźbiarskie 3D

W dniach 8-11 maja2017 w warszawskim ZPSP odbyły się
warsztaty rzeźbienia
za pomocą komputerowego programu 3D. W warsztatach uczestniczyło
dziesięć wybranych uczniów z całej Polski, którzy uzyskali w Przeglądach Makroregionalnych najwyższe noty
za rzeźby głów. ...więcej


Nasza szkoła, w obecnym roku szkolnym po raz kolejny współpracuje jako partner przy realizacji projektu z Fundacją COOL- Podwórko Hailarego, która od dwóch lat propaguje działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz estetyki przestrzeni Łodzi. ...więcej
Współpraca z Łódzką Filmówką

Zakończyliśmy cykl spotkań na wydziale Animacji i efektów specjalnych
Łódzkiej Filmówki dzięki współpracy
z dr hab. Krzysztofem Rynkiewiczem, kierownikiem Katedry
Filmu Animowanego. ...więcejW roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono,
zgodnie z dotychczasową formułą, XII ogólnopolską edycję przeglądów prac z rysunku, malarstwa i rzeźby uczniów szkół plastycznych. ...więcej


Filmoteka Szkolna to program realizowany przez Filmotekę Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dzięki udziałowi w tym programie nasze uczennice i uczniowie mają dostęp do ponad 100 polskich filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl.
Obecnie realizujemy się w projekcie "Filmoteka Szkolna. Akcja!" i "Filmoteka Szkolna. Akademia". Bierzemy udział w kursie filmowym on line, a także korzystamy z warsztatów stacjonarnych.
W kwietniu pod opieką mgr Izabeli Zielińskiej uczennice klasy IIIALP: Malwina Szczygieł, Agata Oleśko, Oliwia Sędzikowska, Weronika Piotrowska odwiedziły Gdyńską Szkołę Filmową.
Pod okiem wykładowców szkoły uczestniczyły w warsztatach filmowych. To już drugie, po Warszawskiej Szkole Filmowej, nasze warsztaty w ramach programu Filmoteki.

Zapraszamy do galerii - więcej
WYSTAWA PRAC DYPLOMOWYCH
„DYPLOM 2017”

Dyrektor Zespołu Państwowych
Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
oraz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy prac dyplomowych uczniów
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
i Liceum Plastycznego,
która odbędzie się

9 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00
w Galerii Hol w Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(ul. Wojska Polskiego 121, parter). ...więcej

Zapraszamy do galerii - ...więcejEgzaminy dyplomowe

W dniu 7 i 11 kwietnia 2017 roku
odbyły się w Zespole Państwowych
Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi
egzaminy dyplomowe klas
– VI OSSP, IVa LP i IVb LP
...więcejDOROCZNA WYSTAWA SZKOŁY

Naszą pracę charakteryzuje to, że poruszamy się w cyklach. Naszym zadaniem jest, między innymi, mimo pewnej powtarzalności, poszukiwanie wyjątkowości i pielęgnowanie tego,
co oryginalne.
Doroczna wystawa szkoły
(komisarz – Izabela Zielińska),
z założenia, prezentuje tę niepowtarzalność. ...więcej
Drzwi Otwarte Szkoły

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi już po raz drugi zorganizował Drzwi Otwarte.
W tym dniu społeczność szkolna zaoferowała odwiedzającym różnorodne warsztaty, atrakcyjne prezentacje, spotkania i wystawy. ...więcejDnia 11 marca 2017 (sobota) w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Jury Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce - "TERRORYZM - NIE!". ...więcej

Protokół z posiedzenia Jury - ...więcej

Uczniowie, Nauczyciele, Dyrekcja
Zespołu
Państwowych Szkół Plastycznych
im. T. Makowskiego w Łodzi

mają zaszczyt zaprosić
na wernisaż prac uczniów
oraz
wręczenie nagród i wyróżnień
w Międzynarodowym Konkursie
"MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE"
"TERRORYZM - NIE!"

w dniu 1.04.2017 r. (sobota)
o godzinie 17.00
Łódź, ul. Piotrkowska 113WERNISAŻ I ROZDANIE NAGRÓD W RAMACH KONKURSU MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE
„TERRORYZM – NIE!”


W dniu 1 kwietnia 2017 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość, która odbyła się przy ul. Piotrkowskiej 113 – w siedzibie Fundacji „Lux Pro Monumentis” (organizator Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła „Light.Move.Festival”). ...więcej
X Festiwal Twórczości Dzieci
i Młodzieży
„Mały Makuś”
„Miejsce, które ma dla mnie największe znaczenie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej X edycji konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Tematem tegorocznego konkursu jest relacja człowieka z przestrzenią. ...więcej


UWAGA!
Od dnia 30 stycznia 2017 r. rozpoczynają się praktyczne konsultacje dla kandydatów do szkoły prowadzone przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi.
... więcej


Uczestnicy praktycznych konsultacji dla kandydatów do szkoły prowadzonych przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi proszeni są o zapoznanie się z regulaminem tych konsultacji.
Ponadto uczestnicy konsultacji proszeni są także o dostarczenie na pierwsze zajęcia wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w tego typu zajęciach oraz podanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia podstawowych informacji obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), numer telefonu kontaktowego do rodziców (prawnych opiekunów).
Osoby uczestniczące w konsultacjach prosimy o zmianę obuwia, przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach plastycznych na terenie szkoły.

Do pobrania:
regulamin - ... pobierz
oświadczenie - ... pobierz


REKRUTACJA 2017/2018
...więcej


Termin wystawiania
ocen końcoworocznych

- 14.06.2017 r.


Rada klasyfikacyjna
- 19.06.2017 r.


Rada plenarna
- 21.06.2017 r.


Zakończenie roku szkolnego
- 23.06.2017 r. - godz. 10.00
Praktyczne konsultacje
dla kandydatów do ZPSP
z rysunku i malarstwa

- harmonogram

Zgoda Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktora Jędrzejca
na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej
             ... czytaj więcejMODERNIZACJA
PRACOWNI
SPECJALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ
I PODSTAW PROJEKTOWANIA
im. T. Makowskiego w Łodzi
rok szkolny 2015/2016.


...czytaj więcej


MODERNIZACJA BUDYNKU
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
kwiecień-sierpień 2014.

etapy modernizacji - ...zapraszamy do galerii :)


MODERNIZACJA
PRACOWNI
REALIZACJI
MULTIMEDIALNYCH
im. T. Makowskiego w Łodzi
październik-listopad 2014.

protokół
zdawczo-odbiorczy


...zapraszamy do galerii :)


TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW ZPSP
im. T. Makowskiego w Łodzi
została zakończona
z dniem 31.12.2014 r.


informacja
o współfinansowaniu

 
WSPÓŁPRACASpecjalistyczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Łódzkiego

             ... czytaj więcejWAŻNE LINKI:

www.mkidn.gov.pl
www.censa.pl
www.oke.lodz.pl
www.cke.edu.pl
www.kuratorium.lodz.pl
www.asp.lodz.pl


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa NarodowegoORGAN NADZORUJĄCY PRACĘ SZKOŁY:

Centrum Edukacji Artystycznej
Kuratorium OświatyMapa uczniów ZPSP

1

2Mapa absolwentów


1