ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Św. Faustyna
- patronka Łodzi

historia
regulamin
dane

wyniki 2013
wyniki 2014
wyniki 2015


patronat:

1

2

3


ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas (V-VI) oraz gimnazjów znajdujących się na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • prace były oceniane w kategoriach: rysunek, malarstwo oraz grafika komputerowa
  • format pracy: A3
  • koszt przygotowania i dostarczenia pracy na konkurs ponosil uczestnik konkursu
  • każdy uczestnik mógł dostarczyć maksymalnie 1 pracę
  • prace nie były odsyłane i przechodzą na własność organizatora
  • każda praca musiała być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, tytuł, technika wykonania oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana (wskazany mail i telefon)
  • organizatorom nie chodziło o klasyczny portret, ale zilustrowanie świętej w konkretnym miejscu i czynności
Oceny prac oraz podziału nagród dokonała komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której weszli min. nauczyciele przedmiotów artystycznych. Laureaci konkursu otrzymali specjalne punkty, liczone dodatkowo przy egzaminach wstępnych oraz rekrutacji kandydatów do naszej szkoły (Gimnazjum i Liceum).