ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MAKUSIE

historia
galeria


XII edycja
konkursu


XI edycja
konkursu


X edycja
konkursu


IX edycja konkursu

VIII edycja konkursu

VII edycja konkursu

VI edycja konkursu


  


„Mały Makuś”, czyli Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, inspirowany działalnością artystyczną Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza – to konkurs stworzony w 2007 roku przez ówczesną dyrektor naszej szkoły – Elżbietę Ździebło oraz nauczyciela malarstwa – ś.p. Krzysztofa Balcerskiego. Jego celem jest konfrontacja technik i systemów kształcenia plastycznego w szkole i poza nią, rozwijanie zdolności obserwacji natury oraz twórcza refleksja nad otaczającym światem.

Udział w festiwalu stanowi okazję do spotkania i wymiany myśli między uczestnikami – opiekunami artystycznymi, uczniami i ich rodzicami. Istotnym elementem jest tutaj włączanie w skład Jury uczniów lub absolwentów, którzy wraz z pedagogami obradują i w ten sposób kształtują krytyczne spojrzenie na sztukę, rozwijają umiejętności artystyczne. Konkurs stanowi więc szerokie pole dla bezkonfliktowych spotkań różnych pokoleń, wierzeń, przekonań i wartości.

„Mały Makuś” gościł kilkakrotnie z wystawą w Klubie Nauczyciela
w Łodzi.

Począwszy od V edycji, czyli od 2011 roku, nagrodzone prace plastyczne prezentowane są przy okazji Wystawy Dorocznej Szkoły, wraz z pracami uczniów
i absolwentów, w galerii ZPAP „Na Piętrze”, przy okazji Wystawy Dorocznej Szkoły, wraz z pracami uczniów i absolwentów, a od 2014 roku wystawiane są również jako ekspozycja towarzysząca pracom uczniów ZPSP im. T. Makowskiego w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.