ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MAKUSIE

historia
regulamin
galeria


XII edycja
konkursu


XI edycja
konkursu


X edycja
konkursu


IX edycja konkursu

VIII edycja konkursu

VII edycja konkursu

VI edycja konkursu


  


Regulamin

Miejsce realizacji i charakter Konkursu:

 • Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • Konkurs jest konkursem zamkniętym, przeznaczonym dla dzieci klas I-VI szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej.
Ogłoszenie konkursu:
 • Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie informacji o konkursie wraz z niniejszym regulaminem na stronie organizatora: www.plastyklodz.pl oraz przez przesłanie go do szkół lub innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych.
Cel konkursu i założenia ideowe:
 • Konkurs ma na celu poszerzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań związanych z kształceniem warsztatu artystycznego opartego o obserwacje natury, rozwijanie umiejętności twórczych i promowanie polskiej sztuki XX w - na przykładach twórczości Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza.
Kategorie prac:
 • Kategoria 1: dzieci 7-10 lat
 • Kategoria 2: dzieci 10-14 lat
 • Kategoria 3: młodzież 15-18 lat
Wymagania techniczne:
 • Prace rysunkowe i malarskie:
  - format prac – min A3
  - technika dowolna
 • prace rzeźbiarskie / przestrzenne, pół-przestrzenne
  - format max 50 x 50 cm
  - technika dowolna
Uczestnictwo w konkursie:
 • Prosimy o przesyłanie prac (maksymalnie 3 prace z jednej placówki) na adres placówki:
  Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi,
  ul. Gandhiego 14, 91–012 Łódź
 • Na dzień zamknięcia konkursu ustanawia się 31 marca 2019 r.
Prosimy o dołączenie „metryczki” z danymi ucznia, nauczyciela i szkoły. Do wszystkich prac z placówki powinien być dołączony spis uczniów biorących udział w konkursie. Prosimy o czytelne podpisywanie prac :)

Jury konkursu stanowią pedagodzy oraz uczniowie ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi. Skład Jury zmienia się w każdej edycji konkursu i powoływany jest drogą głosowania i uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Komisarz konkursu:
 • Joanna Kierzkowska– Kłys
KONTAKT:
 • Joanna Kierzkowska-Kłys
  pod numerem telefonicznym szkoły: (042) 651 23 13
  e-mail: kierzkowska.klys.j@plastyklodz.pl


Regulamin XII edycji konkursu - ... pobierz