ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


MIĘDZYNARODOWE
POSZUKIWANIA
W SZTUCE

historia

galeria

protokoły:
       ogólnopolski 10/11
       międzynarodowy 11/12   
       Mój Inny 13/14   

       Stop Rasizm - wyniki

       Konkurs - "Mój Inny"
       "Mój Inny" - obrady Jury

       Konkurs - "In Memoriam"

       Konkurs - "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce "Niepodległość = Wolność"

Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Regulamin konkursu - szkoła średnia - pobierz
Regulamin konkursu - studenci - pobierzkomisarz konkursu
mgr Piotr Izydorczyk