Łódź Design Festival – Art_Inkubator

W dniu 12-22 maja w Łodzi odbywało się niebanalne wydarzenie kulturalne, a do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni również uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Tegoroczna edycja Łódź Design Festival 2022 odbywała się pod hasłem RE:GENERACJA. Na stronie wydarzenia można było przeczytać, iż „jest on zachętą do poszukania odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzymy się na początku trzeciej dekady XXI w. Na festiwalu zaprezentujemy działania, które sprzyjają odbudowie zarówno indywidualnej, jak i systemowej. Poszukamy sposobów na zregenerowanie nie tylko środowiska naturalnego, ale i tkanki miejskiej, instytucji społecznych, a co najważniejsze – każdego z nas (…) Ideą, która będzie przyświecać wszystkim wydarzeniom, jest zachęcenie do dokonania głębszej refleksji nad stanem aktualnego świata i wyzwaniom, które przed nami stawia. Aby na końcu stwierdzić, że tytułową RE:GENERACJĘ musimy traktować jako stały proces, który pozostanie już z nami na zawsze”.

Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali zaprezentowane przedmioty i instalacje, aktywnie brali udział w wielu doświadczeniach, zaproponowanych przez osobę prowadzącą. Wszystkie klasy, po powrocie do szkoły, dzieliły się pozytywnymi wrażeniami z nauczycielami. Również pedagodzy, towarzyszący uczniom w tej wycieczce, mieli szansę nie tylko obejrzeć ciekawe wystawy, ale także nieco bardziej poznać poglądy swoich wychowanków na życie we współczesnym świecie.

Izabela Wolińska