ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 

"Remont
wraz z zakupem
wyposażenia
na potrzeby
Zespołu
Państwowych
Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego
w Łodzi."


"Remont wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi."


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Kwota uzyskanego dofinansowania: 285 000,00 zł.