ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 
Program
INFRASTRUKTURA
SZKOLNICTWA
ARTYSTYCZNEGO
ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
pochodzących
z Funduszu
Promocji Kultury.


Program INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Remont wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby
Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest remont pomieszczeń oraz wymiana i uzupełnienie wyposażenia na potrzeby Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, w szczególności obejmujące pracownie projektowania multimedialnego.
Wyremontowana zostanie także sala gimnastyczna wraz prowadzącymi do niej korytarzami.
W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont korytarzy i klatek schodowych, a także wymiana oświetlenia galerii.
W ramach wniosku dokonana zostanie wymiana sieci komputerowej wraz z uzupełnieniem niezbędnych urządzeń.


Źródło dofinansowania:
Program INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Kwota uzyskanego dofinansowania: 285 000,00 zł


Termin realizacji zadania: 01.07.2018-31.10.2018