Wyniki naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023


Komisja Rekrutacyjna w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
przedstawia wyniki naboru do klas pierwszych Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi.

Opublikowana lista zawiera kody uczniów, którzy pozytywnie zdali egzamin i dostali się do szkoły.

Kandydatom, którzy osiągnęli wymagająca liczbę punktów z egzaminu praktycznego i ustnego – gratulujemy.

Jednocześnie przypominamy, że aby rozpocząć naukę w klasie pierwszej należy uzupełnić dokumentację i dokończyć procedurę rekrutacyjną.

Uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej należy dostarczyć do sekretariatu, do dnia: 18 lipca 2022 /poniedziałek (część druga aplikacji)

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • kartę zdrowia i kartę szczepień
  • opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia ucznia – w przypadku ich posiadania

Lista ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły z podziałem na specjalności opublikowana będzie na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 2 sierpnia 2022 r. po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Lista uczniów, którzy zdali egzamin wstępny do pierwszych klas Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi i rozpoczną naukę w roku szkolnym 2022/2023 (więcej)

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego proszeni są o telefoniczne umówienie się z sekretariatem po odbiór dokumentów.
Swoją wizytę należy zapowiedzieć, ponieważ nadal obowiązuje przedłużenie stopni alarmowych na terytorium całego kraju.
tel.: 42 651 23 13