IX Międzynarodowy Konkurs MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE „ONLY WATER”

W roku 2010/2011 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi świętował jubileusz 65-lecia. Pierwsza edycja konkursu plastycznego w ramach jego obchodów odbyła się w marcu 2011 roku. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Piotr Izydorczyk. Konkurs miał charakter ogólnopolski. Jego celem stało się promowanie idei tolerancji oraz walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą, a także zaznajomienie uczniów artystycznych szkół średnich z kulturą, tradycją, obrzędem, religią czy językiem innych narodów, społeczności lub grup.

4 marca 2011 roku miała miejsce wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem nagród i wyróżnień. W 2012 roku odbył się I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce”, w 2013 roku odbyła się jego druga edycja zatytułowana – „Stop Rasizm”, w 2014 roku – „Mój Inny”, w 2015 roku – „In Memoriam”, w 2016 roku – „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”, w 2017 roku – „TERRORYZM – NIE”, w 2018 roku – „Wolność=Niepodległość”, a w 2020 roku – „Cyberprzemoc”.

19 marca 2022 roku miały miejsce uroczyste obrady jury IX Międzynarodowego Konkursu Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Only Water” w siedzibie „Łódzkiego Plastyka”. Organizatorem konkursu był Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, a współorganizatorem – Rotary International District 2231 Poland (Stowarzyszenie Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 International Dystrykt”) oraz Rotary Club Łódź.

„Dotychczasowa współpraca między organizatorem, czyli Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi a Rotary Club Łódź przebiegała wzorowo. W każdym posiedzeniu jury uczestniczył aktualny Prezydent Rotary Club Łódź oraz przedstawiciele i członkowie Rotary Club Łódź. Współpraca z tak szacowną organizacją jest dla szkoły przyjemnością i zaszczytem. Od ostatniej edycji konkurs zmienił swoją formułę z corocznej imprezy na biennale. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej owocnie funkcjonować. Tym bardziej, że jesteśmy wyjątkowo dumni i szczęśliwi, że szkoła w Łodzi podpisała porozumienie z Dystryktem Rotary Polska” – powiedział Piotr Izydorczyk, komisarz konkursu.

 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło:

 • 47 prac w kategorii rysunek;
 • 246 prac w kategorii malarstwo;
 • 276 prac w kategorii plakat;
 • 110 prac w kategorii fotografia;
 • 33 prace w kategorii grafiki warsztatowej.

 

W skład jury weszli:

 • przewodniczący jury: dr hab. Sławomir Iwański – prof. zwyczajny, wykładowca Katedry Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi;
 • wiceprzewodniczący jury: dr hab. Piotr Karczewski – prof. nadzwyczajny – dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi;
 • członkowie jury: Grzegorz Kalinowski – kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi; Pavel Noga – ArtD. – doktor habilitowany, wykładowca Uniwersytetu Tomasa Bati w Zlinie (pracownia projektowania graficznego), Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (w Czechach); Sarka Dedkova (projektantka, ilustratorka, malarka) – pedagog w Gimnazjum Havirov (w Czechach).

 

Honorowymi członkami jury byli:

 • Wojciech Wrzecionkowski – gubernator dystryktu Rotary;
 • Piotr Jankowski – gubernator elekt dystryktu Rotary;
 • Maciej Taczalski – prezydent Rotary Club Łódź;
 • Marcin Jaszyka – prezydent elekt Rotary Club Łódź;
 • Andrzej Jaskólski – prezes Allmendinger Sp. z o.o. Łódź.

Tegoroczna edycja konkursu „Only Water” została wpisana w program Rotary Hands Across Water. Jej celem było:

 • zwiększenie świadomości wyzwań związanych z niedostatkiem czystej wody w skali lokalnej i globalnej w związku ze zmianami klimatycznymi;
 • zwiększenie świadomości na temat roli wody w życiu organizmów żywych;
 • wyzwolenie proekologicznego potencjału kreatywnego;
 • promowanie odpowiedzialnego korzystania z wody;
 • kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych;
 • pobudzenie ciekawości poznawczej;
 • rozwijanie wiedzy o wodzie oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • rozwijanie wiedzy o lokalnych warunkach hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz problemach związanych z zanieczyszczeniem wód, w tym wód podziemnych;
 • poznanie najważniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym procesów odsalania i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Temat „Only Water” powstał z inicjatywy Rotary. Okazał się zagadnieniem, które zainteresowało ogromną liczbę młodych ludzi. Ich kreatywność w pracach i sposób pokazania, jak ważna jest woda na świecie, napawa nas wszystkich optymizmem. 30 kwietnia 2022 roku odbył się uroczysty wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac w galerii Monopolis w Łodzi. Członkowie honorowego jury przyznali dwie nagrody: Gubernatora Dystryktu Rotary oraz nagrodę Prezydenta Rotary Club Łódź. IX edycja konkursu była szczególna pod wieloma względami. Od początku istnienia konkursu Rotary Club Łódź funduje nagrody wyróżnionym uczniom. W tej edycji współorganizatorem oraz fundatorem nagród był także Dystrykt Rotary Polska.

 

*

              Wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac można oglądać od 30 kwietnia do 12 maja 2022 roku. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania galerii Monopolis!

 

Piotr Izydorczyk
Karolina Zaorska