Only wather – Informacje

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Only water”

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorem Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin nadsyłania prac: do 14.03.2022 r.
Regulamin konkursu: pobierz