Perspektywy 2022Znak jakości szkoły

Szkoły z czołówki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw są dumne z sukcesu w naszym Rankingu. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest przecież nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

To z inspiracji dyrektorów szkół i nauczycieli wprowadziliśmy dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy. Warto pochwalić się sukcesami na szkolnej stronie internetowej, na którą zaglądają przecież kandydaci i ich rodzice.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do używania w 2022 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2022 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:
– TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2022”
– TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2022”
– TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022”

Źródło: https://2022.licea.perspektywy.pl/quality-mark

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi zdobyło tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022”